KRESZ

?

1. Vezetheti-e a jogszabályban meghatározott vezetési jogosultsággal vezethető járművét, ha érvényes vezetői engedélyét otthon hagyta?

 • Igen, de csak a lakóhelye szerinti településen.
 • Igen, ha az utasa igazolja vezetési jogosultságát.
 • Igen.
 • Nem.
 • Igen, ha az úton nincs rendőri ellenőrzés.
1 of 11

Other questions in this quiz

2. Hogyan alakítható ki a megfelelő közlekedési gondolkodás, közlekedési gondolkodás, közlekedési előrelátás?

 • A szabályok szigorú betartásával, mások rendre utasításával.
 • Elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával, és sok gyakorlással.
 • Ha az utasok, közlekedési partnerek tanácsait mindig figyelembe vesszük, és aszerint közlekedünk.

3. Ki minősül az alábbiak közül vezetőnek?

 • A talicskát toló személy.
 • Az a személy, aki az úton járművet vezet vagy állatot hajt.
 • A kerékpárt toló személy.
 • A segédmotoros kerékpárt toló személy.
 • A gyermekkocsit toló személy.

4. Az alábbiak közül melyik jármű minősül gépjárműnek?

 • A motorkerékpár.
 • A mezőgazdasági vontató.
 • A lassú jármű.
 • A villamos.
 • A segédmotoros kerékpár.

5. A kerékpárt kivéve vezethet-e járművet, aki szeszesital fogyasztásából származó alkohol befolyása alatt áll?

 • Igen, de legfeljebb otthonáig.
 • Nem.
 • Igen, de csak akkor, ha nincs más utasa, aki a jármű vezetését át tudná vállalni.
 • Igen, ha nem főútvonalon közlekedik.
 • Igen, ha egyébként vezetésre képes állapotban van.

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all IF1 Book resources »