KPA

HideShow resource information
czym jest kompetencja/ wlasciwosc
zdolność prawna do rozpoznania i rozstrzygniecia danej sprawy
1 of 11
czym skutkuje naruszenie przepisow o wlasciwosci
niewaznoscia decyzji
2 of 11
jakie mamy rodzaje wlasciwosci
ustawowa i delegacyjna
3 of 11
czym jest wlasciwosc instancyjna
zdolnosc do przeprowadzenia weryfikacji decyzji w toku instancji
4 of 11
jaka jest istota wlasiwosci delegacyjnej?
przekazanie kompetencji - w przypadku wylaczenia-wlasiciwy jest wowczas sad wyzszej instancji(+ pomoc sadowa)
5 of 11
jakie sa rodzaje sporow o wlasciwosc
wewnetrzne (organy administracji publicznej), zewnetrzne (administracja publiczna i sady; samorzad terytorialny-adm.publiczna)
6 of 11
jak rozstrzyga sie spory na linii sad - organ administracji publicznej?
negatywne: jesli organ administracji uznal sie za niewlasciwy-sad,; pozytywne: spor rozstrzyga sad powszechny
7 of 11
jakie sa rodzaje i konsekwencje naruszenia wylaczenia
czlonka organu, organu lub pracownika organu administracji, sankcja wzruszalnosci
8 of 11
tryb wylaczenia pracownika
1. bliskosc wobec sprawy/stron/ watpliwosc co do bezstronnosci, postanowienie na ktore przysluguje zazalenie
9 of 11
wylaczenie organu (tryb)
ograniczone tylko do spraw majatkowych, dewolucja kompetencji
10 of 11
wylaczenie czlonka organu kolegialnego
poprzez postanowienie przewodniczacego organu kolegialnego lub organu wyzszego rzedu - z mocy prawa
11 of 11

Other cards in this set

Card 2

Front

czym skutkuje naruszenie przepisow o wlasciwosci

Back

niewaznoscia decyzji

Card 3

Front

jakie mamy rodzaje wlasciwosci

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

czym jest wlasciwosc instancyjna

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

jaka jest istota wlasiwosci delegacyjnej?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Law resources:

See all Law resources »See all Contract resources »