Kina

Vad är Kinas regeringsform?
"Kommunistisk" enpartistat
1 of 6
Vad är Kinas statsform?
Enhetsstat
2 of 6
Vem har det formella ansvaret för val och lagstiftning?
Nationella folkkongressen, men egentligen den ständiga kommittén
3 of 6
Vad innebär auktoritärt fragmenterat?
Statsformen är fragmenterat både vertikalt och horisontellt genom hela systemet
4 of 6
Beskriv kort partisystemet
Alla partier utom kommunistpartiet är förbjudna. Därför har det partiet brutits upp i vänster-mitten-höger-falanger som tycker olika
5 of 6
Nämn några skiljelinjer
Vänster-mitten-höger-splittringen inom partiet. Nätverk-person-provins
6 of 6

Other cards in this set

Card 2

Front

Vad är Kinas statsform?

Back

Enhetsstat

Card 3

Front

Vem har det formella ansvaret för val och lagstiftning?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Vad innebär auktoritärt fragmenterat?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Beskriv kort partisystemet

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all FI resources »