kf

HideShow resource information
Cynnwys englyn 1
Yn yr englyn cyntaf Mae dic Jones yn gweld ei ferch deunaw oed yn hyderus, yn ysblennydd ac yn dymuno i’w bywyd fod yn “baradwys ddibryder” iddi. Mae’n dymuno i’w deunaw oed fod yn “ber” sef yn felys, yn rhywbeth i’w fwynhau.
1 of 11
Cynnwys englyn 2
Yn yr ail englyn mae’n sylwi ei bod wedi cyrraedd yr hyn mae wedi hydeu amdano, sef methu aros amdano, edrych ymlaen at ers hydoedd. Mae’n cyfeirio at y penblwydd hyn fel y “marc dewinol” sef y rhif hud.
2 of 11
Cynnwys englyn 3
y rhif mae pobl ifanc yn meddwl bydd e yn trawsnewid eu bywydau. Mae’n gweld mor deniadol yw bywyd i bobl ifanc deunaw ac yn sylweddoli nad ywr cyfod hyn byth yn dod nol.
3 of 11
Cynnwys englyn 4
Yn y trydydd englyn rydym yn gweld agwedd y ferch ar y penblwydd arbennig hwn a agwedd y tad hefyd. I’r ferch y peth pwysig ywr anhreg “ni wel ond yr anghreg” ond i’r tad mae yna hiraeth bod ei ddeunaw ef mor bell yn ol “deunaw oed sy’n eheded”
4 of 11
Cynnwys englyn 5
Mae amser yn cyflymu, neu’n teimlo fel pe bai’n cyflymu wrth i ni heneiddio ac mae yma deimlad o syndod yn y tad bod ei faban bellach yn ddeunaw, yn oedolyn.
5 of 11
Cynnwys englyn 6
Yn yr englyn nesaf mae’n cadarnhau’r teimlad hwn “echddoe’n faban ein hanwes” dim ond y diwrnod cyn ddoe roedd hi’n faban, yn berson bach diymadferth iddo fe ei hamddiffyn. “ymhen dim” mewn amser byr iawn – aeth y baban yn “damaid o lances”
6 of 11
Cynnwys englyn 7
hynny yw ferch ifanc oedd a’i meddwl i’w hunan. Mae’n sylwi mor gyflym hedfanodd yr amser heibio a’i bod hi bellach yn “dynnes” yn fenyw, yn oedolyn.
7 of 11
Cynnwys englyn 8
Yn yr englyn nesaf mae’r bardd yn ailadrodd “deunaw” ac yn ystyried arwyddocad yr oed arbennig hwn. Mae’r hedyn bychan grewyd gan ei rhieni bellach yn ddeunaw ac fe ddaeth yr amser iddi rhedeg o’r nyth – gadael ei theulu a dechrau ei bywyd annibynnol
8 of 11
Cynnwys englyn 9
yn y byd mawr. Mae’n ddeunaw a’n ymddwyn yn aeddfed, yn dymuno bod yn fenyw, ond yna ar yr yn gwynt yn ymddwyn fel plentyn ar brydiau.
9 of 11
Cynnwys englyn 10
Yn yr englyn olaf mae’n edrych ar ei deunaw oed o safbwynt rhieni. Mae ffrwyth eu cariad hwy yn bellach yn ddeunaw oed. Mae’n cofio fel y bu i’r ddau ohonyn nhw yn ddyheu am eu plentyn cyntaf “ein hir ddisgwyl wrthi”
10 of 11
Cynnwys englyn 11
” yn bennaf oll mae’r penblwydd arbennig hwn yn brawf bod ei thad yn heneiddio “deunaw oed fy henoed i”
11 of 11

Other cards in this set

Card 2

Front

Yn yr ail englyn mae’n sylwi ei bod wedi cyrraedd yr hyn mae wedi hydeu amdano, sef methu aros amdano, edrych ymlaen at ers hydoedd. Mae’n cyfeirio at y penblwydd hyn fel y “marc dewinol” sef y rhif hud.

Back

Cynnwys englyn 2

Card 3

Front

y rhif mae pobl ifanc yn meddwl bydd e yn trawsnewid eu bywydau. Mae’n gweld mor deniadol yw bywyd i bobl ifanc deunaw ac yn sylweddoli nad ywr cyfod hyn byth yn dod nol.

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Yn y trydydd englyn rydym yn gweld agwedd y ferch ar y penblwydd arbennig hwn a agwedd y tad hefyd. I’r ferch y peth pwysig ywr anhreg “ni wel ond yr anghreg” ond i’r tad mae yna hiraeth bod ei ddeunaw ef mor bell yn ol “deunaw oed sy’n eheded”

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Mae amser yn cyflymu, neu’n teimlo fel pe bai’n cyflymu wrth i ni heneiddio ac mae yma deimlad o syndod yn y tad bod ei faban bellach yn ddeunaw, yn oedolyn.

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Applied Information & Communication Technology resources:

See all Applied Information & Communication Technology resources »See all ghd resources »