K&V

HideShow resource information
  • Created by: JoanM
  • Created on: 05-09-13 19:19
basisprincipes verpleegtechniek 1
Hygiëne en asepsis
1 of 6
basisprincipes verpleegtechniek 2
Veiligheid en voorkomen van specifieke gevaren
2 of 6
basisprincipes verpleegtechniek 3
Beleving van de zorgvrager
3 of 6
basisprincipes verpleegtechniek 4
Zelfzorg en inspraak
4 of 6
basisprincipes verpleegtechniek 5
Comfort van de zorgvrager
5 of 6
basisprincipes verpleegtechniek 6
Er
6 of 6

Other cards in this set

Card 2

Front

Veiligheid en voorkomen van specifieke gevaren

Back

basisprincipes verpleegtechniek 2

Card 3

Front

Beleving van de zorgvrager

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Zelfzorg en inspraak

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Comfort van de zorgvrager

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all basisprincipes verpleegkunde resources »