Irish

?
Dia duit.
Dia's muire duit.
1 of 12
Slán.
Slán.
2 of 12
Cé thusa?
Is mise Megan.
3 of 12
Cá bhfuil tú ar scoil?
Tá mé ar scoil Ghramadaí Loreto an Ómaigh.
4 of 12
Cá bhfuil tú i do chónaí?
Táim i mo chónaí i Droim Mór.
5 of 12
Cén aois thú?
Tá mé dhá bhliain déag d'aois.
6 of 12
Cá mhéad atá i do theaghlach?
Tá séisear i mo theaghlach.
7 of 12
Cá mhéad deirfiúr atá agat?
Tá beirt deirfiúr agam.
8 of 12
Cá mhéad deartháir atá agat?
Tá deartháir amháin.
9 of 12
Cadé an dath atá ar do shúile?
Tá mo shúile gorm.
10 of 12
Cuir síos ar do chuid gruaige.
Tá mo chuid gruaige fada, díreach agus donn.
11 of 12
An maith leat?
Is maith liom an pheil.
12 of 12

Other cards in this set

Card 2

Front

Slán.

Back

Slán.

Card 3

Front

Cé thusa?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Cá bhfuil tú ar scoil?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Cá bhfuil tú i do chónaí?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Gaelic (Learners) resources:

See all Gaelic (Learners) resources »See all Irish resources »