Iran

Vilken regeringsform har Iran?
Teokrati med elektorala inslag
1 of 7
Vad är Irans statsform?
Enhetsstat med hög politisk och ekonomisk centralisering
2 of 7
I Iran är det inte folkviljan som utgör den politiska grunden. Vad är det istället?
De rättslärda (imamer), auktoritativa tolkare av islamisk rätt
3 of 7
Nämn några av den högsta ledarens uppgifter
Han utser medlemmarna i väktarrådet, är överbefälhavare, godkänner presidentkandidater, har kontroll över nomineringarna till parlamentsvalen. Alltså kontroll över alla tre typer av makt
4 of 7
Vad är presidentens roll?
Han ansvarar för budget och förvaltning, signerar lagar och avtal, nominerar ministrar
5 of 7
Hur går valet till parlamentet till?
Majoritetsval i två omgångar. Får man en fjärdedel av rösterna i första omgången blir man invald. Personval, inte partival. Kandidaterna måste godkännas av väktarrådet
6 of 7
Vilka krav måste du uppfylla för att få ställa upp i presidentvalet?
Var en respekterad religiös och politisk personlighet, ha iranskt ursprung och nationalitet, god administrativ kompetens och ledarskapsförmåga, felfritt förflutet, troende muslim
7 of 7

Other cards in this set

Card 2

Front

Vad är Irans statsform?

Back

Enhetsstat med hög politisk och ekonomisk centralisering

Card 3

Front

I Iran är det inte folkviljan som utgör den politiska grunden. Vad är det istället?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Nämn några av den högsta ledarens uppgifter

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Vad är presidentens roll?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all Iran resources »