Indien

Vad är Indiens regeringsform?
Parlamentarisk demokrati
1 of 7
Vad är Indiens statsform?
Federal republik
2 of 7
Vad heter parlamentets två kamrar?
Lok Sabha och Rajya Sabha
3 of 7
Beskriv valet till Lok Sabha
Representanterna väljs genom direkta majoritetsval i enmansvalkretsar. För att vinna ett valdistrikt krävs en relativ majoritet
4 of 7
Hur väljs representanterna till Rajya Sabha?
Representanterna kan nomineras av presidenten, samt att de väljs av delstaterna för att representera dem
5 of 7
Hur säger man att Indien skyddas från majoritetstyranni?
Den politiska pluralismen. Det finns så många olika åsikter att det inte finns några stora dominerande idéer
6 of 7
Varför är den högsta domstolen viktig?
Den balanserar politiska intressen och skapar demokratiskt legitimitet på nationell nivå
7 of 7

Other cards in this set

Card 2

Front

Vad är Indiens statsform?

Back

Federal republik

Card 3

Front

Vad heter parlamentets två kamrar?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Beskriv valet till Lok Sabha

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Hur väljs representanterna till Rajya Sabha?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all Indien resources »