Hoofdstuk 3 + 4

HideShow resource information
Wat wordt er bedoeld met "Shaping Theories"?
Dat kunst ideeën aan de man kan brengen en ze daarmee tot iets kunnen zetten.
1 of 7
Onder welke approach valt "Hegemony" en wat wordt hiermee bedoeld?
Onder het Marxisme/Kritisch; De elite kan zeggen dat iets kunst is en de arbeiders nemen dit dan vaak voor lief.
2 of 7
Waarbij hoort "Commodity Fetishism" en wat betekent het?
Frankfurt School; Dat vandaag de dag de meeste producten/zaken in geld worden uitgedrukt.
3 of 7
Wat wordt er bedoeld met een "Pseudo-individuality"?
Dat het lijkt alsof we iets te kiezen hebben wat betreft het kopen van kunst/producten, maar de keuze is allang voor ons gemaakt.
4 of 7
*** laat de "Superstructure" zien wat er zich in de "Base" afspeelt?
Superstructure (economie en cultuur) is mindless, omdat de Base (mensen in een cultuur) mindless werk uitvoeren en hier niet gemakkelijk uit kunnen "ontsnappen".
5 of 7
Wat zijn de vier zijden van de Cultural Diamond?
Creation, Art, Consumers, Society
6 of 7
Welk begrip heeft Alexander zelf aan de Cultural Diamond toegevoegd en waarom?
De distributie kant; Vaak staan kunstenaars los van het distributieprocess of zitten er juist heel diep in.
7 of 7

Other cards in this set

Card 2

Front

Onder welke approach valt "Hegemony" en wat wordt hiermee bedoeld?

Back

Onder het Marxisme/Kritisch; De elite kan zeggen dat iets kunst is en de arbeiders nemen dit dan vaak voor lief.

Card 3

Front

Waarbij hoort "Commodity Fetishism" en wat betekent het?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Wat wordt er bedoeld met een "Pseudo-individuality"?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

*** laat de "Superstructure" zien wat er zich in de "Base" afspeelt?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Art & Design resources:

See all Art & Design resources »See all Shaping Approaches resources »