Hoofdstuk 2

HideShow resource information
Wat is de "Manifest content"?
De betekenis van een kunstobject ligt aan de oppervlakte
1 of 5
Wat is de "Latent content"?
De betekenis van een kunstobject ligt verborgen.
2 of 5
Bij wat hoort de structural analysis en wat wordt er mee bedoeld?
Latent content; Kijken naar de structuur van een kunstobject om zo de betekenis te achterhalen
3 of 5
Wat wordt er bedoeld met de "Reflection approach"?
Kunst zegt iets over de samenleving. Het reflecteert dus *** een bepaalde samenleving er uit ziet.
4 of 5
Noem een voorbeeld van een bepaalde "Ritual" en wat heeft dit te maken met de Reflection Approach?
De manier waarop mannen en vrouwen worden afgebeeld in bijvoorbeeld advertenties. Vaak staat de man hierop hoger afgebeeld dan de vrouw. Dit laat de (sociale) posities van man en vrouw binnen een samenleving zien.
5 of 5

Other cards in this set

Card 2

Front

Wat is de "Latent content"?

Back

De betekenis van een kunstobject ligt verborgen.

Card 3

Front

Bij wat hoort de structural analysis en wat wordt er mee bedoeld?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Wat wordt er bedoeld met de "Reflection approach"?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Noem een voorbeeld van een bepaalde "Ritual" en wat heeft dit te maken met de Reflection Approach?

Back

Preview of the front of card 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Art & Design resources:

See all Art & Design resources »See all Reflection approach resources »