;'hk;'

HideShow resource information
blew
cyhyryn sythu yn cyfangu, blew yn sefyll i fyny yn syth. haen o aer yn cael ei ddal o gwmpas y corff, ynysydd gwres. aer yn dargludo gwres yn wael - tymheredd y corff yn ddisgyn
1 of 14
beth yw fasogyfyngiad?
capilariau gwaed yn cyfangu
2 of 14
capilariau gwaed
yn cyfangu felly ddim llawer o waed yn teithio i'r arwyneb
3 of 14
chwysu?
stopio chwysu
4 of 14
crynu
cyhyrau'r corff yn dechrau cyfangu ac ymlacio - esgyrn y corff yn dechrau symud - ffrithiant - gwres i'r corff
5 of 14
swyddogaethau'r croen
sicrhau bod tymheredd y corff yn aros yn gyson ar 37 gradd celciws, gweithredu fel wal sy'n rhwystro germau rhag mynd i mewn i'r corff, atal rhag colli gormod o ddwr o'r corff
6 of 14
y blewyn
chwarae rol pwysig wrth reoli tymheredd y corff
7 of 14
chwaren chwys
gyfrifol am gynhyrchu chwys
8 of 14
mandwll chwys
twll yw hwn ar yr arwyneb sy'n caniatau i'r chwys dod allan o'r corff
9 of 14
capilari gwaed
pibell waed sy'n cario gwaed i'r croen
10 of 14
cyhyryn sythu
gyfrifol am wneud i'r blew sefyll i fyny
11 of 14
diffiniad homeostasis
homeostasis yw'r broses o gynnal amgylchedd y corff yn gyson
12 of 14
pa amodau sydd yn gorfod aros yn gyson yn y corff er mwyn fod yn iach?
dymheredd y corff, lefelau glwcos, lefelau ocsigen a charbon deuocsid, pH a'r halwynau
13 of 14
cydrannau system adborth negyddol
canfodydd yn datgelu bod lefel glwcos y gwaed yn uchel - cyd drefnydd yn danfon neges i'r pancreas i ryddhau inswlin, newid y glwcos i glycogen yn yr afu
14 of 14

Other cards in this set

Card 2

Front

beth yw fasogyfyngiad?

Back

capilariau gwaed yn cyfangu

Card 3

Front

capilariau gwaed

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

chwysu?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

crynu

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Anthropology resources:

See all Anthropology resources »See all h'k resources »