Haul y Bore

Haul y Bore
Cael ei threisio. Cael babi ar ben ei hun. Peidio siarad ohewrydd oedd hi'n baio ei hun am adeal VD ladd Chiquito. Lladd ei hun. Dial ar y Indiaid.
1 of 7
Victor Dicks
Treisio HYB. Lladd Chiquito. Trio laúd Chico. Rhannu blancedi'r frech wen. Cael ei herwgipio.
2 of 7
Carson
Llosgi yd yr Indiaid. Cael ei yrru i Ffort Sumner i cael allan o'r ffordd. Uno gwaed hefo Chico. Herwgipio VD. Dwyn dillad Carleton.
3 of 7
Chico
Dim yn gweld ei fabi. Gwneud ceremoni. Ymosod ar Ffort Defiance. Godyn i'r usen help o dial. Dwyn gwartheg o Alberqurque. Tuanah a Benito yn achub o.
4 of 7
Manuelito
Gofalu am HYB. Dim eisiau ildii ond eisiau ymladd. Gwisgo esgidiau lledr Cyrnol Canby.
5 of 7
Cadfridog Carleton
Rhoi Carson mewn carchar. Wedi cael gorchymyn o Washington i symud yr Indiaid.
6 of 7
Herrero Grande
Gwneud yr penderfyniad i ildio. Rhoi'r hawl I Manuelito ac I "deugain I hanner cant o fechgyn" dianc o Ffort Defiance
7 of 7

Other cards in this set

Card 2

Front

Victor Dicks

Back

Treisio HYB. Lladd Chiquito. Trio laúd Chico. Rhannu blancedi'r frech wen. Cael ei herwgipio.

Card 3

Front

Carson

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Chico

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Manuelito

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh Literature resources:

See all Welsh Literature resources »See all haul y bore resources »