Haul y bore

Haul y Bore
"Dydy hi byth rhy hwyr i lladd y Cotiau Glas". "Rwyt wir yn ferch i'th dad". "Roedd hi eisiau marw. Marw fel Chiquito"
1 of 7
Victor Dicks
"Victor Dicks! Y llofrudd hwnnw". "Mae hon am farw'n araf hogia". "Blancedi i bawb". "Gadewch i'r bleiddiau cael llonydd i bwyta". "Tynna'r dillad na'r slwt"
2 of 7
Carson
"Haearn yn ei eiriau". "Mae'r Navahos yn parchu'r Taflwr Rhaffau". "Rwan mae nhw yn Indiaid sydd wedi gwylltio, syr". "Mae rhaid i rwyn rhywbryd ddweud na, syr".
3 of 7
Carleton
"Trwy deg neu drwy drais". "Ti rhy blydi meddal". "Rhaid torri ei calonau Carson". "Gorffan y job wir dduw"
4 of 7
Chico
"Daro'r dyn gwyn". "Unodd eu gwaed". "Bydd ddewr Quanah"
5 of 7
Manuelito
"Dial". "Amser i ryfel ydi hi". "Fe ddown yn ol". "Yng Ngheunant De Chelley y bydd Manuelito byw....neu farw!"
6 of 7
Herrero Grande
"Meddwl am ei bobl y mae o". "Fod doethineb yng ngeiriau Herrero Grande". "Roedd gair y pennaeth yn cyfrif"
7 of 7

Other cards in this set

Card 2

Front

"Victor Dicks! Y llofrudd hwnnw". "Mae hon am farw'n araf hogia". "Blancedi i bawb". "Gadewch i'r bleiddiau cael llonydd i bwyta". "Tynna'r dillad na'r slwt"

Back

Victor Dicks

Card 3

Front

"Haearn yn ei eiriau". "Mae'r Navahos yn parchu'r Taflwr Rhaffau". "Rwan mae nhw yn Indiaid sydd wedi gwylltio, syr". "Mae rhaid i rwyn rhywbryd ddweud na, syr".

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

"Trwy deg neu drwy drais". "Ti rhy blydi meddal". "Rhaid torri ei calonau Carson". "Gorffan y job wir dduw"

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

"Daro'r dyn gwyn". "Unodd eu gwaed". "Bydd ddewr Quanah"

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh Literature resources:

See all Welsh Literature resources »See all Haul y Bore resources »