Hanes Prdain - Pecyn 2

HideShow resource information
Faint o weithwyr Cymru oedd yn di-waith yn 1932?
Dros 200,000. (35% o'r weithwyr).
1 of 9
Lle roedd llwyddiant Prydain yn ystod y Dirwasgiad mawr?
Canolbarth a De-Dwyrain Lloegr.
2 of 9
Pa diwydiannau tyfodd yn yr 1930au?
Mas cynhyrchu cerbydau, cresion a nwyddau trydanol.
3 of 9
Beth oedd enw'r polisi dilynodd y llywodraeth yn yr 1930au?
'Laissez-faire' - Peidio ymyrryd.
4 of 9
Beth oedd enw'r economegydd oedd yn erbyn 'laissez-faire'?
J.M.Keynes
5 of 9
Ym mha blywddyn daeth Ramsay MacDonald yn Prif Weinidog Prydain?
1931
6 of 9
Beth oedd tollau mewnforion?
Costio i fewnforio. Bwyd Prydain felly yn rhatach. Pres yn aros yn Prydain.
7 of 9
Beth oedd y profion moddion?
Fel rhan o'r profion, roedd gan swyddogion hawl ymchwilio i sefyllfa teuluoedd. Cafodd arian ei dynnu o'r doll am bob incwm ychwanegol.
8 of 9
Faint o Gymry ymfudodd i Loegr o Dde-Cymru?
400,000
9 of 9

Other cards in this set

Card 2

Front

Lle roedd llwyddiant Prydain yn ystod y Dirwasgiad mawr?

Back

Canolbarth a De-Dwyrain Lloegr.

Card 3

Front

Pa diwydiannau tyfodd yn yr 1930au?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Beth oedd enw'r polisi dilynodd y llywodraeth yn yr 1930au?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Beth oedd enw'r economegydd oedd yn erbyn 'laissez-faire'?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Changes in British society during the 20th century resources »