Frankrike

Vad kallas Frankrike idag?
Femte republiken
1 of 16
Vilken regeringsform har Frankrike?
Semi-presidentialism
2 of 16
Hur långa mandatperioder har Frankrike?
Fem år
3 of 16
Nämn några gemensamma uppgifter för presidenten och premiärministern
Försvarspolitik, samråd innan avsked av ministrar
4 of 16
Varför har Frankrike haft så många konstitutioner?
Landet har haft en turbulent historia och varje konstitution är en motreaktion mot den förra
5 of 16
Vad heter franska parlamentets båda kamrar?
Nationalförsamlingen och senaten
6 of 16
Vilket av dessa kamrar har störst maktutövande och varför?
Nationalförsamlingen eftersom den är folkvald
7 of 16
Begreppet för den franska formen av parlamentarism?
Rationaliserad parlamentarism
8 of 16
Är Frankrike centraliserad eller decentraliserad?
Mer centraliserad, men på senare år har man börjat decentralisera mer och mer (lokal administration, ej lokalstyre)
9 of 16
Beskriv hur ett lagförslag går igenom och vad som händer om det blir en låsning:
Ett lagförslag måste accepteras av båda kamrarna. De presenteras båda med förslaget och får göra ändringar i det, men för att förslaget ska få skickas vidare måste båda kamrarna acceptera det. Om det inte händer bildas ett medlarutskott
10 of 16
Vad är några skiljelinjer i fransk politik?
centrum-perifieri, vänster-höger, kyrka-stat, arbete-kapital, stad-landsbygd, inkludering-exkludering
11 of 16
Vad innebär cummul de mandats?
Politiker har uppdrag på flera olika nivåer, t.ex. lokal och regional. Detta kan göra det lättare för lokala kommuner att utöva makt högre upp
12 of 16
Hur beskrivs det franska partisystemet?
Det är svårt att beskriva, men det definieras av instabila partier och en ständig partisplittring. Antalet partier varierar mellan valår och åsikter inom partier varierar också
13 of 16
Beskriv presidentvalet
Det finns två omgångar. I den första får vem som helst från alla partier ställa upp. Till omgång 2 går endast de två kandidater som fått flest röster och den som vinner den omgången blir president. Man röstar först med hjärtat, sen hjärnan
14 of 16
Vilka 3 vänsterpartier finns?
Kommunistpartiet, socialistpartiet och miljörörelsen
15 of 16
Vilka 3 högerpartier finns?
mitten-högerpartiet, gaullistpartiet och nationella fronten
16 of 16

Other cards in this set

Card 2

Front

Vilken regeringsform har Frankrike?

Back

Semi-presidentialism

Card 3

Front

Hur långa mandatperioder har Frankrike?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Nämn några gemensamma uppgifter för presidenten och premiärministern

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Varför har Frankrike haft så många konstitutioner?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar European Studies resources:

See all European Studies resources »See all Frankrike resources »