Ffactoreiddio

HideShow resource information
3 wahanol fath o ffactoreiddio
1.trinomial 2.gwahaniaeth rhwng 2 sgwar 3.ffactor cyffredin
1 of 7
Trinomial
mae gan y mynegiad yma 3 gwahanol term (x)2, x a rhif
2 of 7
Gwahaniaeth rhwng 2 sgwar
mae gan y mynegiad yma 2 term sgwar gyda'g arwydd tynnu rhyngddynt
3 of 7
Ffactor cyffredin
nid oes gan y mynegiad yma unrhyw beth arbennig
4 of 7
enghraifft trinomial
(x)2+9x+18
5 of 7
enghraifft gwahaniaeth 2 sgwar
(x)2-49
6 of 7
enghraifft ffactor cyffredin
6(x)2b+2ab+4a
7 of 7

Other cards in this set

Card 2

Front

mae gan y mynegiad yma 3 gwahanol term (x)2, x a rhif

Back

Trinomial

Card 3

Front

mae gan y mynegiad yma 2 term sgwar gyda'g arwydd tynnu rhyngddynt

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

nid oes gan y mynegiad yma unrhyw beth arbennig

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

(x)2+9x+18

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Mathematics resources:

See all Mathematics resources »See all ffactoreiddio resources »