Etifeddiaeth

HideShow resource information
Mesur a bardd
Penrhydd ond llinellau o gynghanedd, Geallt Lloyd Owen
1 of 18
"Cawsom wlad i'w chadw"
person 1af, positif, rhywbeth i alw'n Cymru, profi ein bod wedi byw
2 of 18
"wedi mynnu byw"
Ddim yn troin Saeson, hawliau, "Darn o dir yn dyst":Tystiolaeth o frwydro
3 of 18
"Cawsom genedl o genhedlaeth i genhedlaeth"
Dysgu hanes i'r genhedlaeth nesaf, pasio'r etifeddiaeth i lawr, pobl wedi creu'r hanes, goferu=adlewyrchiad o sgwrs naturiol, wedi anelu at Gymry
4 of 18
"anadlu hanes ni ein hunain"
Dros amser mae'r hanes wedi datblygu, goferu=pwysleisio diddiwedd i'n hanes, dysgu'r hanes i'r genhedlaethau nesaf
5 of 18
"Cawsom iaith er na cheisiem hi"
Awgrymu bod yr iaith yn marw oherwydd nid ydy pobl yn ei werthfawrogi, nid penderfyniad ni oedd cael yr iaith, fel anrheg, ddim wedi chwilio am hi,
6 of 18
"Hias oedd yn y pridd eisioes"
Awyrgylch annifyr, naws marwolaeth yn y pridd/tir, iaith yn rhan o ysbryd y tirwedd, "Grym anniddig" y saeson, gwthio i ffwrdd
7 of 18
"Troesom ein tir yn simneau tan"
Difethaf prydferthwch i greu diwydiant hyll, arian ac nid harddwch, pwysleisio anhapusrwydd y bardd
8 of 18
"Plannu coed a pheilonau cadarn" "Lle nad oedd llyn"
Llygredd, unrhywle posib i ymosod, plannu coed am resymau anghywir er mwyn defnyddio, llynoedd yn amddiffyn y tir
9 of 18
"Troesom ein cenedl i genhedlu estroniaid heb ystyr i'w hanes"
Ddim wedi dysgu traddodiadau/hanes, Magu plant heb ddysgu hanes, cenedl wedi gwahanu
10 of 18
"Gwymon o ddynion"
Magu pobl wan, methu gwrthsefyll bygythiad, ildio-taflu Cymru, gadael i bobl ymosod, nid dynion cryf bodlon ymladd, gadael pobl arall i bigo nhw lan
11 of 18
"Troesom iaith yr oesoedd yn iaith ein gywilydd ni"
Ddim yn siarad gyda balchder, ddim yn falch o iaith oesol, iaith yn marw
12 of 18
"Ystyriwch:a oes diarheb a ddweud y gwirionedd hwn"
Berf orchmynol, angen brwydro, wedi bod yn cuddio ein bod yn Gymru, ddim wedi bod yn sefyll am hawli
13 of 18
"a'i hedd yw ei hangau hi"
er mwyn cael gwelliant a cynyddiad, tueddol o ddngos gwarth dros wlad, angen brwydro i amddiffyn Cymru, tawelwch sy'n lladd Cymru
14 of 18
TROSIAD "Gwymon o ddynion"
Ddim ym sefyll am hawliau, eistedd yn ol heb frwydro yn ol, gadael pobl arall i gario ni, nid ddynion cryf fodlon ymladd, di asgwrn cefn, cario gan y llif, beirniaur Cymru yn codi cywiydd
15 of 18
CWESTIWN RHETHREGOL "A oes dihareb a ddweud y gwirionedd hwn"
oes rhaid teimlo cywilydd, pam wedi troi'n cefnau, pigo cydwybod, fforsio i fod yn falch
16 of 18
GWRTHGYFERBYNIAD "Cawsom"+"Troesom"
Positif Cymru'n cael, beth mae Cymru wedi gwneud i droi'r + i -, person cyntaf lluosog=bai ni yw'r sefyllfa, ggoddefol a gweithredol
17 of 18
AILADRODD"Cawsom"
Digon ffodus, pethau i berchyn, etifeddu pethau positif, atgyfnerthu balchder
18 of 18

Other cards in this set

Card 2

Front

person 1af, positif, rhywbeth i alw'n Cymru, profi ein bod wedi byw

Back

"Cawsom wlad i'w chadw"

Card 3

Front

Ddim yn troin Saeson, hawliau, "Darn o dir yn dyst":Tystiolaeth o frwydro

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Dysgu hanes i'r genhedlaeth nesaf, pasio'r etifeddiaeth i lawr, pobl wedi creu'r hanes, goferu=adlewyrchiad o sgwrs naturiol, wedi anelu at Gymry

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Dros amser mae'r hanes wedi datblygu, goferu=pwysleisio diddiwedd i'n hanes, dysgu'r hanes i'r genhedlaethau nesaf

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »See all Barddoniaeth resources »