Erydu

HideShow resource information
Erydu
Treulio'r tir
1 of 5
Gweithred Hydrolig
Dwr yn taro i fylchau'n y pridd a'r graig
2 of 5
Sgrafelliad/Cyrathiad
Dwr yn codi creigiau a gwneud iddynt daro'n erbyn glannau neu gwely'r afon
3 of 5
Athreuliad
Creigiau'n taro'n erbyn eu gilydd a trulio yn ronynnau llai a mwy crwn
4 of 5
Cyrydiad
Mwynau fel calsiwm carbonad yn hydoddi yn nwr yr afon
5 of 5

Other cards in this set

Card 2

Front

Dwr yn taro i fylchau'n y pridd a'r graig

Back

Gweithred Hydrolig

Card 3

Front

Dwr yn codi creigiau a gwneud iddynt daro'n erbyn glannau neu gwely'r afon

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Creigiau'n taro'n erbyn eu gilydd a trulio yn ronynnau llai a mwy crwn

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Mwynau fel calsiwm carbonad yn hydoddi yn nwr yr afon

Back

Preview of the back of card 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Geography resources:

See all Geography resources »See all Water and rivers resources »