Dyddiadau Pwysig UDA 1909-1929

  • Created by: branwen
  • Created on: 31-05-13 20:00
24 o Hydref 1929
Black Tuesday
1 of 11
29 o Hydref 1929
Black Thursday
2 of 11
5 o Fai 1920
Sacco a Vansetti yn cael eu harestio
3 of 11
23 o awst 1927
Sacco a Vansetti yn cael eu dienyddio ar y gadair drydan
4 of 11
Gorffenaf 1925
Prawf Mwnci
5 of 11
1909
NAACP wedi ei sefydlu gan William di bois
6 of 11
1914
UNIA wedi ei sefydlu gan Marcus Garvey
7 of 11
16 o Ionawr 1920
Deddf Voltstead
8 of 11
1917
Prawf llythrenedd i fewnfudwyr
9 of 11
1921
Deddf cwotau brys
10 of 11
1924
deddf tarddiad cenedlaethol
11 of 11

Other cards in this set

Card 2

Front

29 o Hydref 1929

Back

Black Thursday

Card 3

Front

5 o Fai 1920

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

23 o awst 1927

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Gorffenaf 1925

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »