dulliau ymchwil

HideShow resource information
dibynadwyedd
os ydy rhywun arall yn gallu creu'r un canlyniadau efo'r un dull
1 of 16
dilysrwydd
os ydy'r canlyniadau yn ateb y cwestiwn a rhoi darlun gwir o beth maent yn astudio.
2 of 16
cynrychioladedd
os ydy'r sampl yn adlewyrchu yr ffram sampl neu'r cymdeithas
3 of 16
materion moesegol
beth sy'n gywir neu'n anghywir wrth astudio pobl
4 of 16
sensitifrwydd
cymdeithasegwyr yn fod yn ofalus wrth trafod pynciau sensatif
5 of 16
amharu ar breifatrwydd
pryd mae cymdeithasegwyr yn amharu ar bywydau yr sampl gormod
6 of 16
tuedd
cymdeithasegwyr yn gadael i ei credodau blaenorol effeithio ar sut mae nhw'n gweld yr canlyniadau
7 of 16
twyll
cymdeithasegwyr camarwain yr sampl wrth astudio
8 of 16
ymchwil cynradd
y cymdeithasegwyr yn wneud yr ymchwill ei hunain
9 of 16
ymchwil eilaidd
gwybodaeth yn bodoli'n barod yn cael ei dadansoddi gan yr cymdeithasegwyr
10 of 16
cyfweliad
cymdeithasegwyr yn eistedd wyneb i wyneb gyda'r sampl a gofyn cwestiynnau.(strwythedig neu anstwythedig)
11 of 16
holiadur
darn o papur fel arfer yn llawn cwestiynnau(caeedig/agored)
12 of 16
arsylwi
cymdeithasegwyr yn arsylwi ymddygiad pobl am gwaith ymchwil(agored/caeedig) (cyfranogol/angyfranogol)
13 of 16
samplu
y proses o dewis samp (ar hap/ddim ar hap)
14 of 16
arolwg
gofyn cwestiynnau i llawer o pobl mewn ffurf holiadur neu cyfweliad
15 of 16
dulliau eilaidd
pethau sy'n bodoli'n barod e.e ystadegau swyddogol,llyfrau,llythyron
16 of 16

Other cards in this set

Card 2

Front

os ydy'r canlyniadau yn ateb y cwestiwn a rhoi darlun gwir o beth maent yn astudio.

Back

dilysrwydd

Card 3

Front

os ydy'r sampl yn adlewyrchu yr ffram sampl neu'r cymdeithas

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

beth sy'n gywir neu'n anghywir wrth astudio pobl

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

cymdeithasegwyr yn fod yn ofalus wrth trafod pynciau sensatif

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Research methods resources »