Drama

HideShow resource information
Theatr Gorfforol (3)
>Gwell trosglwyddo gwybodaeh trwy'r corff yn lle deialog >Perfformiad bywiog a corfforol >Perfformiadau gweladwy a diddorol
1 of 8
Techneg 1 - Yr Actor fel sysem sain (4)
>Nid oedd yn dibynnu ar dechnoleg >effeithiol i gael yr actorion i gwneud y synau .Gwrthrychau yn gallu siarad >Defnyddio'u cyrff a'u lleisiau
2 of 8
Techneg 2 - Trawnewid Offer a Gwisg (3)
>Defnyddio un gwrthrych fel nifer o bethau gwahhanol >Gorfodi'r cynulleidfa i defnyddio'u dychymyg >Tueddiad i defnyddio metal a phren
3 of 8
Techneg 3 - Rhythmau a Synau (3)
>Ffordd o greu awyrgylch >Defnyddio'r corff a gwrthrychau i greu'r rhythmau >Osgoi defnyddio technoleg i greu awyrgylch
4 of 8
Techneg 4 - Y actor fel set (3)
>Actorion yn creu'r set all o cyrff eu hunain >Gorfodi'r gynulleidfa i ddefnyddio'u dychymyg
5 of 8
Y Theatr Dlawd (4)
>Osgoi defnydd o bropiau a set >Tueddad i defnyddio actorion yn hytrach na gwrthrychau go iawn >Perfformiadau gwrth naturiolaidd >Nid oes angen elfennau moethus y theatr gyfoes
6 of 8
Theatr Dlawd - Pwy?
JERZY GROTOWSKI
7 of 8
Theatr mewn addysg (9)
>Dangos dwy ochr y stori >Cymeriadau Cofiadwy >Caneuon >Dysgu gwers >Slogan >Traethu >Gwisg Lliwgar >Hiwmor >Collage
8 of 8

Other cards in this set

Card 2

Front

>Nid oedd yn dibynnu ar dechnoleg >effeithiol i gael yr actorion i gwneud y synau .Gwrthrychau yn gallu siarad >Defnyddio'u cyrff a'u lleisiau

Back

Techneg 1 - Yr Actor fel sysem sain (4)

Card 3

Front

>Defnyddio un gwrthrych fel nifer o bethau gwahhanol >Gorfodi'r cynulleidfa i defnyddio'u dychymyg >Tueddiad i defnyddio metal a phren

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

>Ffordd o greu awyrgylch >Defnyddio'r corff a gwrthrychau i greu'r rhythmau >Osgoi defnyddio technoleg i greu awyrgylch

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

>Actorion yn creu'r set all o cyrff eu hunain >Gorfodi'r gynulleidfa i ddefnyddio'u dychymyg

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Drama resources:

See all Drama resources »See all Drama resources »