Other questions in this quiz

2. Bardd 11.12.82

 • Gerallt Lloyd Owen
 • Iwan Llwyd
 • Delyth ma man
 • Bryan Martin Davis

3. Bardd Colli Iaith

 • Iwan Llwyd
 • T.H Parry Williams
 • Harri Webb
 • Nesta Wyn Jones

4. Ailadrodd yn 11.12.82

 • "Ac agor y ffenestri..."
 • "saith canrif"
 • "mygu"
 • "y drws ynghlo"

5. Trosiad yn Colli Iaith

 • "Borth Marwolaeth"
 • "Elan a thryweryn"
 • "Coron aur cymdeithas"
 • "Bratiaith fas"

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »