Other questions in this quiz

2. Trosiad yn 11.12.82

 • "toddi’r gaeafddydd"
 • "a’r dail yn diferu atgofion"
 • "yn dawel; yn ddistaw"
 • "Dim Diolch"

3. Ailadrodd yn 11.12.82

 • "saith canrif"
 • "Ac agor y ffenestri..."
 • "y drws ynghlo"
 • "mygu"

4. Trosiad yn Colli Iaith

 • "Bratiaith fas"
 • "Borth Marwolaeth"
 • "Coron aur cymdeithas"
 • "Elan a thryweryn"

5. Bardd Colli Iaith

 • T.H Parry Williams
 • Harri Webb
 • Iwan Llwyd
 • Nesta Wyn Jones

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »