Other questions in this quiz

2. Trosiad yn Colli Iaith

 • "Bratiaith fas"
 • "Elan a thryweryn"
 • "Borth Marwolaeth"
 • "Coron aur cymdeithas"

3. Ailadrodd yn 11.12.82

 • "saith canrif"
 • "Ac agor y ffenestri..."
 • "y drws ynghlo"
 • "mygu"

4. Ailadrodd yn Colli iaith

 • "colli iaith"
 • "Colli"
 • "Borth Marwolaeth"
 • "Megis seren wib"

5. Bardd 11.12.82

 • Bryan Martin Davis
 • Delyth ma man
 • Iwan Llwyd
 • Gerallt Lloyd Owen

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »