Other questions in this quiz

2. Bardd 11.12.82

 • Bryan Martin Davis
 • Delyth ma man
 • Iwan Llwyd
 • Gerallt Lloyd Owen

3. Ailadrodd yn 11.12.82

 • "mygu"
 • "saith canrif"
 • "y drws ynghlo"
 • "Ac agor y ffenestri..."

4. Bardd Colli Iaith

 • T.H Parry Williams
 • Nesta Wyn Jones
 • Harri Webb
 • Iwan Llwyd

5. Ailadrodd yn Colli iaith

 • "colli iaith"
 • "Megis seren wib"
 • "Colli"
 • "Borth Marwolaeth"

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »