Other questions in this quiz

2. Ailadrodd yn 11.12.82

 • "Ac agor y ffenestri..."
 • "saith canrif"
 • "mygu"
 • "y drws ynghlo"

3. Ailadrodd yn Colli iaith

 • "Borth Marwolaeth"
 • "colli iaith"
 • "Colli"
 • "Megis seren wib"

4. Bardd Colli Iaith

 • Harri Webb
 • T.H Parry Williams
 • Nesta Wyn Jones
 • Iwan Llwyd

5. Bardd 11.12.82

 • Gerallt Lloyd Owen
 • Iwan Llwyd
 • Delyth ma man
 • Bryan Martin Davis

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »