Other questions in this quiz

2. Trosiad yn 11.12.82

 • "toddi’r gaeafddydd"
 • "a’r dail yn diferu atgofion"
 • "yn dawel; yn ddistaw"
 • "Dim Diolch"

3. Ailadrodd yn Colli iaith

 • "Borth Marwolaeth"
 • "Colli"
 • "Megis seren wib"
 • "colli iaith"

4. Bardd Colli Iaith

 • T.H Parry Williams
 • Nesta Wyn Jones
 • Harri Webb
 • Iwan Llwyd

5. Ailadrodd yn 11.12.82

 • "Ac agor y ffenestri..."
 • "y drws ynghlo"
 • "saith canrif"
 • "mygu"

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »