Other questions in this quiz

2. Bardd Colli Iaith

 • T.H Parry Williams
 • Harri Webb
 • Iwan Llwyd
 • Nesta Wyn Jones

3. Bardd 11.12.82

 • Bryan Martin Davis
 • Delyth ma man
 • Iwan Llwyd
 • Gerallt Lloyd Owen

4. Ailadrodd yn Colli iaith

 • "colli iaith"
 • "Colli"
 • "Borth Marwolaeth"
 • "Megis seren wib"

5. Trosiad yn Colli Iaith

 • "Bratiaith fas"
 • "Borth Marwolaeth"
 • "Coron aur cymdeithas"
 • "Elan a thryweryn"

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »