Other questions in this quiz

2. Trosiad yn 11.12.82

 • "Dim Diolch"
 • "a’r dail yn diferu atgofion"
 • "toddi’r gaeafddydd"
 • "yn dawel; yn ddistaw"

3. Bardd 11.12.82

 • Iwan Llwyd
 • Delyth ma man
 • Gerallt Lloyd Owen
 • Bryan Martin Davis

4. Bardd Colli Iaith

 • Harri Webb
 • T.H Parry Williams
 • Nesta Wyn Jones
 • Iwan Llwyd

5. Ailadrodd yn 11.12.82

 • "mygu"
 • "saith canrif"
 • "y drws ynghlo"
 • "Ac agor y ffenestri..."

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »