Other questions in this quiz

2. Bardd Colli Iaith

 • T.H Parry Williams
 • Nesta Wyn Jones
 • Harri Webb
 • Iwan Llwyd

3. Ailadrodd yn 11.12.82

 • "Ac agor y ffenestri..."
 • "saith canrif"
 • "mygu"
 • "y drws ynghlo"

4. Ailadrodd yn Colli iaith

 • "Borth Marwolaeth"
 • "Colli"
 • "Megis seren wib"
 • "colli iaith"

5. Trosiad yn Colli Iaith

 • "Elan a thryweryn"
 • "Coron aur cymdeithas"
 • "Borth Marwolaeth"
 • "Bratiaith fas"

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »