Cymraeg


HideShow resource information
IEUENCTID - Glas
Bryan Martin Davies Benrydd
1 of 12
IEUENCTID - Dangosaf i ti Lendid
Dafydd Rowlands Benrydd
2 of 12
IEUENCTID -Delyth fy merch yn ddeunaw oed
Dic Jones Englyn
3 of 12
NATUR a DYNOLIAETH - Y Mor
Einir Jones Benrydd
4 of 12
NATUR a DYNOLIAETH - Y Llwynog
R.Williams Parry Soned Shakespearaidd
5 of 12
NATUR a DYNOLIAETH - Y Coed
Gwenallt / D.Gwenallt Jones Rhigwm/Canu Rhydd
6 of 12
PIGO CYDWYBOD - Gail Fu Farw
Nesta Wyn Jones Benrydd
7 of 12
PIGO CYDWYBOD - Ty'r Ysgol
T.H.Parry-Williams Soned Shakespearaidd
8 of 12
PIGO CYDWYBOD - Cydwybod
Meirion Macintyre Hughes Gaeth/Cywydd
9 of 12
CYMRU a CHYMREICTOD - Etifeddiaeth
Gerallt Lloyd Owen Benrydd Gynganeddol
10 of 12
CYMRU a CHYMREICTOD - Colli Iaith
Harri Webb Mydr ac Odl
11 of 12
CYMRU a CHYMREICTOD - 11.12.82
Iwan Llwyd Benrydd
12 of 12

Other cards in this set

Card 2

Front

IEUENCTID - Dangosaf i ti Lendid

Back

Dafydd Rowlands Benrydd

Card 3

Front

IEUENCTID -Delyth fy merch yn ddeunaw oed

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

NATUR a DYNOLIAETH - Y Mor

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

NATUR a DYNOLIAETH - Y Llwynog

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh Literature resources:

See all Welsh Literature resources »See all Barddoniaeth resources »