cymdeithaseg

HideShow resource information
Gwerthoedd
Credoau sydd yn cael eu derbyn gan rhan fwyaf o aelodau'r cymdeithas , maen pethau sydd yn cael ei gweld yn gwerth chweil ac yn dymunadwy e.e Cwrteisu
1 of 17
Normau
Normau yw gwerthoedd mewn ymarfer, maent yn rheolau sbeifig o ymddwyn sydd yn gysylltiedig a sefyllfaoedd cymdeithasol ac maent yn rheoli agweddau ymddwyn dynol i gyd. e.e un norm o cwrteisi i dweud diolch.
2 of 17
Diwylliant
Mae Diwylliant yn fordd o fyw mae pobl yn cymdeithas yn ei rhannnu gan gynwys; Credoau,,Gwerthodd,Normau,Gwybodaeth, Sgiliau ac Iaeth
3 of 17
Cymdeithasoli
Cymdeithasoli yw'r proses o dysgu normau a gwerthoedd.Mae 2 ffordd o cymdeithasoli , cymdeithasoli cynradd neu cymdeithasoli eilaidd
4 of 17
Cymdeithasoli Cynradd
Dyma ble yr ydym yn dysgu normau a gwerthoedd funud gyntaf ein bywydau o ein rhienu neu teulu.rydym yn dysgu sut i ymddwyn yn gywir ac yn 'normal' o fewn ein gymdeithas trwy sancsiynau neu cosbau anfurfiol
5 of 17
Cymdeithasoli Eilaidd
Dyma be yr ydym yn dysgu normau a gwerthoedd pellach o'r gyfryngau eraill sef ;ffrindiau/cyfoedion, addysg, y cyfryngau(media) a crefydd.
6 of 17
Sancsiwn
Innau cosb neu wobr syn innau annog neu beidio annog ymddygiad arbennig
7 of 17
Natur
Rhywbeth sydd wedi cael ei etifeddu neu yn ei genynau e.e Lliw eich gwallt
8 of 17
Magwraeth
Pethau rydych yn ei ddysgu or teulu a pobl o'ch cwmpas e.e personoliaeth ac hobiau.
9 of 17
Asiantaethau o gymdeithas
Dyma'r gwahanol llefydd rydyn ni'n yn cael ei cymdeithasoli e.e ty neu yn yr ygol
10 of 17
Statws bennwyd
Dyma statws yr ydy chi wedi cael ei geni gyda neu statws sydd wedi cael ei etifeddi e.e plant Victoria a David Beckham
11 of 17
Statws a enillir
Dyma statws mae rhaid i chi geithio tuag at e.e meddyg
12 of 17
Rol
Mae eich rol yn pwy ydy chi yn y cymdeithas,y ty,gweith le ac yn teulu e.e. mam
13 of 17
Aml rol
mae rhywun sydd a mwy na un rol y y gymdethias e.e dad a frawd
14 of 17
Rheolaeth Gymdeithasol
Ffordd mae cymdeithas yn sicihau trefn trwy duliau ffufiol fel yr heddlu a duliau anfurfiol fel beirniadaeth gan y cymdeithas
15 of 17
Rheoaeth Ffurfiol
Rheolau furfiol /pendant cydeithas.Os ydy nhw ddm yn cael ei dilyn mae canlyniadau difryfol e.e mynd i cchr
16 of 17
Rheolaeth anffurfiol
Rheoau os ydy chi ddim n dily ddim yn cael clyniadau difyfol e.e Beirniadaeth teulu/cyfoedin
17 of 17

Other cards in this set

Card 2

Front

Normau yw gwerthoedd mewn ymarfer, maent yn rheolau sbeifig o ymddwyn sydd yn gysylltiedig a sefyllfaoedd cymdeithasol ac maent yn rheoli agweddau ymddwyn dynol i gyd. e.e un norm o cwrteisi i dweud diolch.

Back

Normau

Card 3

Front

Mae Diwylliant yn fordd o fyw mae pobl yn cymdeithas yn ei rhannnu gan gynwys; Credoau,,Gwerthodd,Normau,Gwybodaeth, Sgiliau ac Iaeth

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Cymdeithasoli yw'r proses o dysgu normau a gwerthoedd.Mae 2 ffordd o cymdeithasoli , cymdeithasoli cynradd neu cymdeithasoli eilaidd

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Dyma ble yr ydym yn dysgu normau a gwerthoedd funud gyntaf ein bywydau o ein rhienu neu teulu.rydym yn dysgu sut i ymddwyn yn gywir ac yn 'normal' o fewn ein gymdeithas trwy sancsiynau neu cosbau anfurfiol

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Cysyniadau pwysig resources »