Colli iaith

HideShow resource information
"Colli iaith a cholli urddas"
Mae'r bardd yn canolbwyntio ar golled safon yr iaith yn y pennill yma. Wrth colli'r iaith rydym yn colli "awen" a "barddas" Methu darllen barddoniaeth gyda awen rhagor
1 of 18
"Colli coron aur cymdeithas"
Coron yn rhywebeth werthfawr, pwysig a fryn. Mae'n unigryw a rhywbeth arbenig i gael
2 of 18
"Colli hen alawon persain"
Canolbwyntia'r bardd ar y cerddoriaeth sydd wedi cael ei golli. Cerddoriaeth traddodiadol sydd wedi bod o gwmpas am ganrifoedd wedi diflanu. Caneuon traddodiadol ac offerynau cenedlaethol
3 of 18
"Tannau'r delyn gywrain"
Cerdddant Cymraeg, unigryw, sgil dylem fod yn falch o, trwy'n gefnau ar draddodiadau
4 of 18
"Yn ei le cael bratiaeth fas"
Safon yr iaith yn dirywio, oes pwrpas i'r iaith os nad ydym yn ei siaad yn gywir?
5 of 18
"Yn ei lle cael clebar brain"
Swn pert a swynol wedi newid i swn hyll. Symbol o farwolaeth yw brain ac mae'r swn yn erchyll ac alafar
6 of 18
"colli crefydd, colli enaid"
Capelau yn cae ac yn cael ei droi i dafarnau, canolbwyntio ar grefydd, traddodiad cryf yng Nghymru, o ganlyniad wedi colli "ffydd hen wroniaid" arwyr wnaeth gwneud gwahaniaeth i Gymru, dim byd yn cael ei glywed
7 of 18
"Yn ei lle cael baw a llaid"
pethau "glan a thelaid" wedi trwy'n hyll, mwd, awgrymu bod pobl wedi cerdded dros Gymru
8 of 18
"Colli tir a cholli tyrddyn"
ardaloedd a tir cymraeg sy'n cael ei golli
9 of 18
"Colli Elan a Thryweryn"
pwyslais ar hanes, ardaloedd a penterfi Cymraeg wedi boddi ar gyfer anhenion dwr Lloegr, "Gwlad i gyd dan dwr llyn"-Methu gwneud unrhywbeth am y sefyllfa, trychinebau,cwmoedd,
10 of 18
"Cael yn ol o borth marwolaeth"
tristwch a siom y bardd ar ddiwedd bob pennill ond trobwynt, ar fin diflanu, gwerth achub, dod yn ol,
11 of 18
"Cael yn ol yr hen dreftadaeth
enwogrwydd, etifeddiaeth, senedd, y Gymraeg
12 of 18
"Cymru'n dechrau ar ei hymdaith"
taith at fuddigoliaeth, sylweddoli pwysigrwydd, gobaith, brwydro, gwerthfawrogi, Gobaith Harri Webb am Gymryu
13 of 18
Mesur a Bardd
Harri Webb a penrhydd
14 of 18
CYFERBYNIAD-"Colli corau'n disabedain ac yn eu lle cael clebar brain"
Colli prydferthwch ac yn ei le mae'r brain yn creu swn hyll amhleserus, symbol o farwolaeth, colled, swynol-hyll
15 of 18
PERSONOLI-"A chymru'n dechrau ar ei hymdaith"
deffro, sylweddoli pwysigrwydd, beth sydd wedi cael ei golli, barod i frwyro, taith at fuddigoliaeth, achub, gobaith newydd
16 of 18
AILADRODD-"Colli"
neges yn taro a pigo cydwybod, atgyferthu tristwch a siom y bardd, neges gobaith a phenderfyniad, galw i wneud gwahaniaeth, pethau sydd wedi colli heb nhw does dim Cymru
17 of 18
CYFLATHRENU-"Colli tir a cholli tyddyn"
swn caled 'c' yn pwysleisio colle, ysgafn 't' yn ysgafn i gyfleu prydferthwch, colli o ganlyniad i ni fel Gymry
18 of 18

Other cards in this set

Card 2

Front

"Colli coron aur cymdeithas"

Back

Coron yn rhywebeth werthfawr, pwysig a fryn. Mae'n unigryw a rhywbeth arbenig i gael

Card 3

Front

"Colli hen alawon persain"

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

"Tannau'r delyn gywrain"

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

"Yn ei le cael bratiaeth fas"

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »See all Barddoniaeth-Cymru a Chymreictod resources »