Cemeg 3 - Prosesau Diwydiannol

  • Created by: Lowri
  • Created on: 18-05-13 16:35
Y broses Haber
Y dull diwydiannol i greu Amonia (NH3)
1 of 14
Caiff Amonia ei greu o...
Nitrogen a Hydrogen
2 of 14
Hydrogen o ...
fethan ac ager
3 of 14
Nitrogen o...
losgi hydrogen mewn aer
4 of 14
Mae creu amonia yn...
adwaith cildroadwy
5 of 14
Mae'r blaenadwaith yn...
ecsothermig
6 of 14
Caiff amonia ei ..... i'w wneud yn hawdd i wahanu o gymysgedd yr adwaith
gyddwyso
7 of 14
Catalydd .... a ddefnyddir
Haearn
8 of 14
Caiff y catalydd ei .... sy'n meddwl bydd angen ei ...... yn rheolaidd
wenwyno, newid
9 of 14
Adwaith cildroadwy yw adwaith sy'n gallu mynd
yn ol ac ymlaen
10 of 14
Caiff unrhyw nitrogen ac hydrogen sydd heb adweithio eu ..... i'r trawsnewidydd
hailgylchu
11 of 14
Caiff amonia ei storio fel ....
hylif, dan wasgedd
12 of 14
I wella'r cynnyrch, dylid defnyddio tymheredd ..... , gwasgedd ....... a chasglu'r amonia.
isel, uchel
13 of 14
Er mwyn cael cyfradd adwaith da, mae'n rhaid ..... tymheredd, a defnyddio.......
codi'r, catalydd
14 of 14

Other cards in this set

Card 2

Front

Caiff Amonia ei greu o...

Back

Nitrogen a Hydrogen

Card 3

Front

Hydrogen o ...

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Nitrogen o...

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Mae creu amonia yn...

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

SionTheSweat

Report

Instructions not clear, did not understand. 1/5

Similar Chemistry resources:

See all Chemistry resources »