Cemeg 3

HideShow resource information
  • Created by: Lowri
  • Created on: 29-04-13 22:25
Prawf am nwy amonia N H3
Darn o bapur litmws llaith, coch, i mewn i'r nwy ammonia - uwchben yr hylif ammonia.
1 of 30
Arsylwadau prawf N H3
Papur litmws yn newid o goch i las.
2 of 30
Prawf am nwy ocsigen 02
hydrogen perocsid + un spatwla o fanganis (IV) ocsid, yna rhoi sblint sy'n mudlosgi i mewn
3 of 30
Arsylwadau prawf 02
Sblint sy'n mudlosgi yn ail-gynnau
4 of 30
Prawf am nwy Carbon Deuocsid C O2
Asid hydroclorig + un spatwla o galsiwm carbonad, yna pasiwch y nwy trwy ddwr calch.
5 of 30
Arsylwadau prawf CO2
Troi dwr calch yn llaethog
6 of 30
Prawf am nwy hydrogen H2
3cm o fagnesiwm + asid hydroclorig + ychwanegu sblint
7 of 30
Arsylwadau H2
Fflam yn llosgi gyda swn "pop"
8 of 30
Prawf fflam Sodiwm (Na Cl neu Na I)
Oren / melyn
9 of 30
Prawf fflam Potasiwm (K Cl neu K I)
Lelog
10 of 30
Prawf fflam Calsiwm (C aCl2)
Coch bricsen
11 of 30
Copr (Cu SO4)
Gwyrdd
12 of 30
Prawf adnabod presenoldeb halwyn amoniwm
Ychwanegu sodiwm hydrocsid a gwresogi
13 of 30
Arsylwadau prawf halwyn amoniwm
Nwy amonia yn cael ei gynhyrchu sy'n newid lliw papur litmws (llaith) o goch i las.
14 of 30
Amoniwm clorid + sodiwm hydrocsid --> Amonia + dwr + sodiwm clorid
N H4 Cl + NaOH --> N H3 + H2 O + Na Cl
15 of 30
Copr sylffad + sodiwm hydrocsid --> sodiwm sylffad +copr hydrocsid
Cu SO4 + 2NaOH --> Na2 SO4 + Cu(OH)2 (Glas -> Glas Golau)
16 of 30
Haearn (II) sylffad + sodiwm hydrocsid --> Sodiwm sylffad + haearn (II) hydrocsid
FeSO4 + 2Na OH --> Na2 SO4 + Fe(OH)2 (Gwyrdd -> Gwyrdd Brwnt)
17 of 30
Haearn (III) Clorid + Sodiwm hydrocsid --> Sodiwm clorid + haearn (III) hydrocsid
Fe Cl3 + 3Na OH --> 3Na Cl + Fe (OH)3 (Melyn/ brown --> Brown Brwnt)
18 of 30
Prawf arian nitrad (Ag NO3) Clorid
Gwaddod Gwyn
19 of 30
Prawf arian nitrad (Ag NO3) Bromid
Gwaddod hufen
20 of 30
Prawf arian nitrad (Ag NO3) Iodid
Gwaddod melyn
21 of 30
Prawf presenoldeb sylffad (SO4 (2-) )
Sodiwm sylffad +bariwm clorid --> Sodiwm clorid + bariwm sylffad
22 of 30
Arsylwadau prawf sylffad
Gwaddod gwyn yn ffurfio
23 of 30
Prawf presenoldeb carbonad (CO3 (2-) )
Calsiwm carbonad + asid hydroclorig --> Calsiwm clorid + dwr + carbon deuocsid
24 of 30
Arsylwadau prawf carbonad
Byrlymu trwy ddwr calch --> dwr calch yn troi'n llaethog
25 of 30
Prawf am alcen (ychwanegu at ddwr bromin)
Lliw oren/brown yn cael ei golli (ychwanegu ar draws y bond dwbl)
26 of 30
Prawf am alcohol
Ychwanegu'r alcohol i hydoddiant potasiwm deucromad (oren) + asid sylffwrig
27 of 30
Arsylwadau Prawf alcohol
Wrth wresogi, bydd lliw'r hydoddiant yn newid i wyrdd
28 of 30
Prawf am asid carbocsilig
Asid carbocsilig (asid ethanoig) + spatwla o (galsiwm) carbonad, yna pasiwch trwy ddwr calch
29 of 30
Arsylwadau prawf asid carbocsilig
Troi dwr calch yn llaethog
30 of 30

Other cards in this set

Card 2

Front

Arsylwadau prawf N H3

Back

Papur litmws yn newid o goch i las.

Card 3

Front

Prawf am nwy ocsigen 02

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Arsylwadau prawf 02

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Prawf am nwy Carbon Deuocsid C O2

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Chemistry resources:

See all Chemistry resources »