Bwdhaeth

HideShow resource information
  • Created by: niahaf
  • Created on: 11-05-15 16:57
Pryd bu'r Bwdha'n fyw?
Y chweched ganrif
1 of 20
Ble buodd yn byw?
Gogledd India-Lumbini
2 of 20
o dan pa goeden roddiodd Maya genedigaeth?
Coeden Sala
3 of 20
Beth dywedodd y Bwdha?
'myfi yw pennaeth y byd. dyma fy ngenedigaeth olaf.
4 of 20
Beth oedd yn ddisgwyliedig i Bwdha i wneud yn ol ei gast?
Dilyn ol traed ei dad-dod yn bennaeth teulu/rheolwr lleol
5 of 20
Beth oedd y rhagfynegiad i'r Bwdha?
Dod yn reolwr mawr neu yn athro crefyddol
6 of 20
Sut byddai'n dod yn sant? Sut gwnaeth e ddim?
Gweld 4 arwydd-tad yn stopio pob dioddefaint rhag iddo droi at grefydd
7 of 20
Beth oedd enw ei wraig a'i blentyn?
Yasadora a Rahula-ei fab
8 of 20
Pryd welodd y 4 arwydd?
29 oed arol bod yn anfodlon ei fyd
9 of 20
Beth oedd y Bhikkhu?
Dyn sanctaidd hapus a heddychlon gwnaeth darganfod cyfrinach llonyddwch wrth ddisgybli chwennych
10 of 20
Beth ddigwyddodd arol gweld yr arwyddion?
Daeth yn sadhu a byw fel meudwy i geisio ddarganfod gwellhad i ddioddefaint byd
11 of 20
Pa goeden eisteddodd o dan i geisio ennill goleuedigaeth?Pryd?
Coeden Papal yn 35 oed
12 of 20
Beth ddigwyddod rhwng 6 a 10?
Daeth i ddeall pam ei fod yn gwneud beth oedd yn gwneud
13 of 20
Beth ddigwyddodd rhwng 10 a 2?
Daeth i ddeall fod un math o Dukkha a deall anatta
14 of 20
beth ddigwyddodd rhwng 2 a 6?
Daeth i ddeal pam mae pobl yn chwennychu
15 of 20
Beth ddigwyddodd am 6 y bore?
Ennill goleuedigaeth llawn-trechi'r tri tan sef anwybodaeth, casineb a thrachwant
16 of 20
Beth yw'r therevadwyr?
dathlu gwaith mawr y bwdha-esiampl. lluniau a cherfluniau.
17 of 20
beth yw'r mahayanwyr?
Goleuedigaeth oedd yn bwysig-nirvana o fewn cyrraedd pawb.
18 of 20
beth yw sangha?
Urdd y mynachod sy'n cadw'r arferion a dysgeidiaeth yn fyw
19 of 20
beth yw noddfa?
rhywbeth gallwch ymddiried ynddo-cael cefnogaeth. Bwdhaeth yn noddfa rhag peryglon, anwybodaeth a dioddefaint
20 of 20

Other cards in this set

Card 2

Front

Ble buodd yn byw?

Back

Gogledd India-Lumbini

Card 3

Front

o dan pa goeden roddiodd Maya genedigaeth?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Beth dywedodd y Bwdha?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Beth oedd yn ddisgwyliedig i Bwdha i wneud yn ol ei gast?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Buddhism resources »