Other questions in this quiz

2. Pa un o rhain sydd yn cost Newidiol

 • Rhent
 • Ardrethi
 • Llyfrynnau gwyliau
 • Hysbysebu

3. mae cyfriflen yn cael ei llenwi gan yr...

 • cyflenwr
 • Cwsmer

4. Pa dogfen sy'n cael ei llanw gan yr busnes ar gyfer gofnodion ei hun?

 • Derbynneb
 • Nodyn nwyddau a dderbyniwyd
 • Trosgludnod
 • Cyfriflen

5. pa un o rhain sydd yn cost sefydlog

 • Paint
 • Lllyrynnau gwyliau
 • Yswiriant
 • Gwres

Comments

No comments have yet been made

Similar Applied Business resources:

See all Applied Business resources »See all Uned 2 resources »