Other questions in this quiz

2. Pa un o rhain sydd yn cost Newidiol

 • Rhent
 • Llyfrynnau gwyliau
 • Hysbysebu
 • Ardrethi

3. pa un o rhain sydd yn cost sefydlog

 • Yswiriant
 • Paint
 • Lllyrynnau gwyliau
 • Gwres

4. Pa dogfen sy'n cael ei llanw gan yr busnes ar gyfer gofnodion ei hun?

 • Derbynneb
 • Cyfriflen
 • Nodyn nwyddau a dderbyniwyd
 • Trosgludnod

5. Bydd yr cyflenwr yn anfon yr dogfen hyn i'r busnes fel prawf ei bod wedi talu am nwyddau.

 • Trosgludnod
 • Nodyn Credyd
 • Derbynneb
 • Anfoneb

Comments

No comments have yet been made

Similar Applied Business resources:

See all Applied Business resources »See all Uned 2 resources »