Other questions in this quiz

2. pa un o rhain sydd yn cost sefydlog

 • Paint
 • Lllyrynnau gwyliau
 • Yswiriant
 • Gwres

3. mae cyfriflen yn cael ei llenwi gan yr...

 • cyflenwr
 • Cwsmer

4. Pa dogfen sy'n cael ei llanw gan yr busnes ar gyfer gofnodion ei hun?

 • Trosgludnod
 • Derbynneb
 • Nodyn nwyddau a dderbyniwyd
 • Cyfriflen

5. Bydd yr cyflenwr yn anfon yr dogfen hyn i'r busnes fel prawf ei bod wedi talu am nwyddau.

 • Trosgludnod
 • Nodyn Credyd
 • Derbynneb
 • Anfoneb

Comments

No comments have yet been made

Similar Applied Business resources:

See all Applied Business resources »See all Uned 2 resources »