Other questions in this quiz

2. Pa dogfen sy'n cael ei llanw gan yr busnes ar gyfer gofnodion ei hun?

 • Nodyn nwyddau a dderbyniwyd
 • Cyfriflen
 • Trosgludnod
 • Derbynneb

3. pa un o rhain sydd yn cost sefydlog

 • Gwres
 • Yswiriant
 • Lllyrynnau gwyliau
 • Paint

4. Bydd yr cyflenwr yn anfon yr dogfen hyn i'r busnes fel prawf ei bod wedi talu am nwyddau.

 • Nodyn Credyd
 • Anfoneb
 • Derbynneb
 • Trosgludnod

5. Pa un o rhain sydd yn cost Newidiol

 • Llyfrynnau gwyliau
 • Rhent
 • Ardrethi
 • Hysbysebu

Comments

No comments have yet been made

Similar Applied Business resources:

See all Applied Business resources »See all Uned 2 resources »