Brasilien

Vad är Brasiliens regeringsform?
Federal statsbildning med presidentstyre
1 of 8
Vad är Brasiliens valsystem?
Direkt majoritetsval
2 of 8
Nämn några av presidentens uppgifter
Föreslår statsbudget, initierar 80% av lagstiftningen, har vetorätt, stats- och regeringschef
3 of 8
Vilket valsystem används vid presidentvalet?
Absolut majoritetssystem
4 of 8
Vad heter kongressens två kamrar?
Senaten och representanthuset
5 of 8
Vilka valsystem används i kongressen?
Proportionella listval till representanthuset, proportionella val till senaten
6 of 8
Beskriv kort hur domare till högsta domstolen utses
Presidenten nominerar domare som måste godkännas av senaten. Domarna sitter tills vidare
7 of 8
Nämn de två mest framträdande skiljelinjerna
nationalism-liberalism, stad-landsbygd
8 of 8

Other cards in this set

Card 2

Front

Vad är Brasiliens valsystem?

Back

Direkt majoritetsval

Card 3

Front

Nämn några av presidentens uppgifter

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Vilket valsystem används vid presidentvalet?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Vad heter kongressens två kamrar?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all Brasilien resources »