Biology defenitions (22-35)

Metabolisme
Alle chemiese prosesse om lewe te onderhou.
1 of 6
Anabolisme
Bou molekules saam bv. fotosintese
2 of 6
Katabolisme
Breek dinge af in kleiner deeltjies bv. respirasie
3 of 6
Eutrofikasie
Oortollige misstowwe wat in riviere inspoel. Plante groei te vinnig en neem alle suurstof in water op. Dus gaan diere dood.
4 of 6
Denaturering
Permanente verandering/vernietiging van proteiene weens *** temperatuur en ongunstige pH
5 of 6
Anemie
Te min rooibloedselle in bloed
6 of 6

Other cards in this set

Card 2

Front

Bou molekules saam bv. fotosintese

Back

Anabolisme

Card 3

Front

Breek dinge af in kleiner deeltjies bv. respirasie

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Oortollige misstowwe wat in riviere inspoel. Plante groei te vinnig en neem alle suurstof in water op. Dus gaan diere dood.

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Permanente verandering/vernietiging van proteiene weens *** temperatuur en ongunstige pH

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Enzymes and digestion resources »