Bioleg 3-Y Llygad

HideShow resource information
Dallbwynt
Y man ble mae'r nerf optig yn gadael y retina. Does dim celloedd golausensetif yn y man hwn.
1 of 9
Iris
Cyhyryn sy'n rheoli faint o olau sy'n mynd i mewn i'r llygad.
2 of 9
Nerf Optig
Bwndel o ffibrau nerf sy'n cario gwybodaeth mewn i'r llygad.
3 of 9
Coroid
Mae'n cynnwys haenau o wythiennau gwaed sy'n maethu cefn y llygad.
4 of 9
Sglera
Gorchudd allanol trwchus, gwydyn, gwyn y llygad.
5 of 9
Retina
Haen o gelloedd golausensetif yng nghefn y llygad. Mae'n canfod delweddau a ffocyswyd gan y gornbilen a'r lens.
6 of 9
Cornbilen
Gorchudd gwydn, clir dros yr iris a channwyll y llygad sy'n amddiffyn y llygad. Mae golau'n plygu wrth fynd drwyddo.
7 of 9
Cannwyll y llygad
Twll yng nghanol yr iris sy'n galluogi golau i fynd i mewn
8 of 9
Lens
Yn newid siap er mwyn ffocysu golau ar y retina
9 of 9

Other cards in this set

Card 2

Front

Cyhyryn sy'n rheoli faint o olau sy'n mynd i mewn i'r llygad.

Back

Iris

Card 3

Front

Bwndel o ffibrau nerf sy'n cario gwybodaeth mewn i'r llygad.

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Mae'n cynnwys haenau o wythiennau gwaed sy'n maethu cefn y llygad.

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Gorchudd allanol trwchus, gwydyn, gwyn y llygad.

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Nervous system, hormones and behaviour resources »