Other questions in this quiz

2. Mae ensym wedi ei wnaud o ________ gan gelloedd byw.

 • DNA
 • Protein
 • Celloedd
 • Ffosffadau

3. Pa 3 peth sydd gan cell planhigyn ond sydd ddim gan cell anifail?

 • Cellfur, Gwagolyn a Cloroplastau
 • Cellfur Gwagolyn a Cytoplasm

4. Mae popeth byw wedi'i wneud o...

 • Organau
 • Celloedd
 • DNA
 • Golau Haul

5. Pa 3 peth sy'n debyg rhwng cell anifail a cell planhigyn?

 • Cytoplasm, Cnewyllyn a Cellbilen
 • Cytoplasm, Cellfur a Cellbilen
 • Cellfur, Cnewyllyn a Cellbilen
 • Cellfur, Gwagolyn a Cytoplasm

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all resources »