Other questions in this quiz

2. Pa 3 peth sy'n debyg rhwng cell anifail a cell planhigyn?

 • Cellfur, Gwagolyn a Cytoplasm
 • Cytoplasm, Cnewyllyn a Cellbilen
 • Cellfur, Cnewyllyn a Cellbilen
 • Cytoplasm, Cellfur a Cellbilen

3. Mae ensym wedi ei wnaud o ________ gan gelloedd byw.

 • Ffosffadau
 • Protein
 • DNA
 • Celloedd

4. Mae celloedd yn fach iawn, felly mae rhaid defnyddio beth i'w gweld?

 • Chwyddwydr
 • Microsgop
 • Sbectol Diogelwch
 • Gwydr

5. Mae popeth byw wedi'i wneud o...

 • Organau
 • Celloedd
 • DNA
 • Golau Haul

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »