bioleg 1.1

?
Bioamrywiaetg
Enw ar yr amrywiaeth o fywyd (bioleg) sydd ar yr Ddear
1 of 15
tueddiadau
trends
2 of 15
perthynasau
relationships
3 of 15
fertebrat
Anifail hefo asgwrn cefn
4 of 15
infertebrat
Anifail sydd heb asgwrn cefn
5 of 15
Carolus Linnaeus
Gwyddonwr
6 of 15
Y pum teyrnas
Bacteria, Organebau ungellog, Anifeiliaid, Planhigion ac Ffwng
7 of 15
Y Saith Tacson
Teyrnas, Ffylwm, Dosbarth, Urdd, Teulu, Genws ac Rhywogaeth
8 of 15
woodlouse-Teyrnas
Anifeiliaid
9 of 15
Ffylwm
Fertebratau
10 of 15
Dosbarth
Mamaliaid
11 of 15
Urdd
Pryfysorion
12 of 15
Teulu
Erinaceidae
13 of 15
GENWS
ERINAECEUS
14 of 15
RHYWOGAETH
EUROPAEUS
15 of 15

Other cards in this set

Card 2

Front

trends

Back

tueddiadau

Card 3

Front

relationships

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Anifail hefo asgwrn cefn

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Anifail sydd heb asgwrn cefn

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Adaptations of organisms to their environment resources »