Adroddiad Beveridge

?
Pam oedd y llywodraeth wedi dechrau meddwl am ail-adeiladu?
Oherwydd yr ail ryfel byd
1 of 22
Pwy benodwyd i gadeirio Pwyllgor Problemau Ail-Adeiladu?
Arthur Greenwood
2 of 22
Beth wnaeth Greenwood yn 1941?
sefydlu pwyllgor i wneud arolwg o'r cynlluniau yswiriant
3 of 22
Pwy oedd cadeirydd y pwyllgor yma?
Syr William Beveridge
4 of 22
Beth fu swyddi Syr William Beverdige cyn ymuno a'r pwyllgor?
bwrdd masnach, ffurfio cyfnewidfeydd llafur, gweinyddiaeth arfau rhyfel a bwyd, newyddiadurwr, is-warden tonybee hall, cyfarwyddwr London School of Economics
5 of 22
Beth oedd rhan fwyaf o aelodau'r pwyllgor?
gweision sifil
6 of 22
Pwy oedd yr unig un wnaeth arwyddo'r adroddiad?
Beveridge
7 of 22
Pryd cwblhawyd yr adroddiad?
Tachwedd 1942
8 of 22
Beth yn fras oedd yr adroddiad?
galwad huawdli i derfynnu tlodi, afiechyd a diweithdra
9 of 22
Faint o gopiau o'r adroddiad a werthwyd o fewn 12 mis?
256,000
10 of 22
Beth yn ol yr adroddiad oedd y 5 gelyn mawr?
angen corfforol (nawdd cymdeithasol); afiechyd (iechyd); anwybodaeth (addysg); bryntni (tai a'r amgylchedd); diogi (diweithdra)
11 of 22
Tua faint o'r adroddiad oedd yn ymwneud a nawdd cymdeithasol?
90%
12 of 22
Beth oedd prif neges yr adroddiad?
Modd dileu angen gan sicrhau lleiafswm cymdeithasol i bawb
13 of 22
Beth oedd prif bwyntiau'r cynllun yswiriant newydd?
yswiriant rhag broblemau allai ymyrryd ag ennillion pobl ac at wariant arbennig yn deillio o enedigaeth a marwolaeth; universal coverage; pawb i dalu cyfraniadau yswiriant; dim angen prawf modd
14 of 22
Pa gymorth a fyddai'n deillio o'r cynllun?
tal diweithdra & salwch; pensiwn gweddwon & ymddeoliad & niwed & diwydiannol & anabledd; grant priodas & mamolaeth; grant priodas & mamolaeth; budd-dal angladd; triniaeth feddygol (NHS); argymhellwyd cynllun lwfans teuleuol
15 of 22
Beth oedd y cynllun yn sefydlu?
lleiafswm cenedlaethol o gymorth
16 of 22
Beth argymhellwyd i weithredu'r cynllun?
Gweinyddiaeth Nawdd Cymdeithasol
17 of 22
Beth oedd manteision y cynllun?
grant angladd; lwans teuleuol; darpariaeth i'r henoed; cyflwyno budd-daliadau cynhwysfawr i bawb; cyflwyno'n llwyddianus y syniad o ofal o'r crud i'r bedd
18 of 22
Beth oedd barn y ceidwadwyr ar yr adroddiad?
o'r farn fod y cynllun braidd yn afreal
19 of 22
Beth ddigwyddodd yn etholiad cyffredinol 1945?
llafur yn ennill
20 of 22
Beth oedd argymhellion y llywodraeth (4 papur gwyn 1944)?
1. gwasanaeth iechyd cenedlaethol 2. polisi cyflogaeth 3. yswiriant cenedlaethol 4. anafiadau diwydiannol
21 of 22
Beth oedd gwendidau'r cynllun?
Tlodi'n parhau oherwydd cymorth henoed, anabl a diwaith yn isel; bu'n rhaid i nifer droi at fudd-daliadau prawf modd; arian ddim ar gael - cynyddu trethi; rhagdybiaeth 'sexist; fod merched priod yn ddibynnol ar eu gwyr
22 of 22

Other cards in this set

Card 2

Front

Pwy benodwyd i gadeirio Pwyllgor Problemau Ail-Adeiladu?

Back

Arthur Greenwood

Card 3

Front

Beth wnaeth Greenwood yn 1941?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Pwy oedd cadeirydd y pwyllgor yma?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Beth fu swyddi Syr William Beverdige cyn ymuno a'r pwyllgor?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Cyflwyniad i Bolisi Cymdeithasol resources »