Adolygu Cemeg Mali

HideShow resource information
Beth yw Elfen?
Blociau adeiladu syfaenol yr holl sylweddau na ellir ei torri lawr yn sylweddau symlach drwy dulliau cemegol
1 of 26
Beth yw Proton?
Gwefr posotif sy'n cael ei gynnwys yn y niwclews
2 of 26
Beth yw Niwtron?
Gwefr niwtral, gwerth, cael ei gynnwys yn y niwclews
3 of 26
Beth yw Electron?
Gwefr negatif sydd yn mynd o gwympas mewn plisg
4 of 26
Beth yw Rhif Atomig?
Nifer o brotonau sydd mewn niwclews atom
5 of 26
Beth yw Rhis Mas?
Cyfanswm y nifer o brotonau a niwtronau sydd mewn niwclews atom
6 of 26
Mae rhif y protonau bob amser yn hafal i rhif yr electronau, Felly nid oes gan atom wefr (mae'n niwtral) gan bod:
Nifer y protonau ( + ) = Nifer yr electronau ( - )
7 of 26
Sut i ddarganfod nifer y Protonau?
Edrych ar y Rhif Atomig
8 of 26
Sut i ddarganfod nifer y Electronau?
Edrych ar y Rhif Atomig
9 of 26
Sut i ddarganfod nifer y Niwtronau?
Rhif Mas - Rhif Atomig
10 of 26
Pam ydy'r ddwy elfen yn yr un grwp yn y Tabl Cyfnodol?
Mae gan y plisg electronau allanol 6 electron
11 of 26
Faint o electronau mae'r plisgyn 1af yn dal?
2 electron
12 of 26
Faint o electronau mae'r 2il plisgyn yn dal?
8 electron
13 of 26
Faint o electronau mae'r 3yd plisgyn yn dal?
8 electron
14 of 26
Pwy lluniodd y tabl cyfnodol?
Dimitri Mendeleev
15 of 26
Sut nawr mae tabl cyfnodol wedi cael ei drefnu?
Yn ol Pwysau Atomig
16 of 26
Beth yw enw'r grwpiau yn tabl cyfnodol?
Grwp 1. Y Metelau Alcaliaidd
17 of 26
Beth yw Grwp 7?
Yr Halogenau
18 of 26
Beth yw Grwp 0?
Y Nwyon Nobl
19 of 26
Sut i ddarganfod y Rhif Grwp?
Y nifer o electronau yn y plisgyn allanol
20 of 26
Metal sy'n hylif ar dymheredd yr ystafell?
Merciwri
21 of 26
Enghraifft o meteloid?
Silicon - anfetal sydd a priodweddau metal
22 of 26
Pam bod methan yn gyfansoddyn ac nid elfen?
Oherwydd bod mwy nag un elefen erfi cyflw
23 of 26
Sut mae atomau yn ffurddio
I gyfansoddyn ionig
24 of 26
-
Mae'r atomau yn cyfuno i greu cyfansoddyn er mwyn sicrhau cydbwysedd rhwng y gwefrau posotif a negatif
25 of 26
Sut i ddarganfos fformiwla ionau?
'Cross-Over Rule'
26 of 26

Other cards in this set

Card 2

Front

Beth yw Proton?

Back

Gwefr posotif sy'n cael ei gynnwys yn y niwclews

Card 3

Front

Beth yw Niwtron?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Beth yw Electron?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Beth yw Rhif Atomig?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Chemistry resources:

See all Chemistry resources »See all The Periodic Table resources »