Add Gref - A yw'n deg?

HideShow resource information
  • Created by: Lowri
  • Created on: 05-05-13 11:28
Awdurdod
Hawl neu bwer dros eraill e.e. offeiriad neu arweinydd crefyddol
1 of 6
Anghyfiawnder
Lle nad oes cydraddoldeb, darpariaeth na chyfle ac mae hawliau dynol yn cael eu hanwybyddu e.e. poenydio oherwydd crefydd
2 of 6
Cydraddoldeb
Cael eich trin yn yr un modd a pheidio a phrofi gwahaniaethu yn eich erbyn e.e. merched yn derbyn cyfleoedd hafal i fechgyn
3 of 6
Hunaniaeth
Y ffordd mae rhywun yn gweld ei hun e.e. trwy bersonoliaeth, cymeriad a chrefydd
4 of 6
Rhagfarn
Barnu person arall heb dystiolaeth neu heb wybod dim amdano, neu casineb at rywun neu rywbeth heb achos da. Mae crefyddau yn dysgu bod pobl yn gyfartal.
5 of 6
Gwahaniaethu
Trin pobl yn fwriadol wahanol oherwydd hil, rhyw, crefydd, dosbarth a.y.y.b neu methu trin pobl fel bodau dynol a rhan o greadigaeth Duw
6 of 6

Other cards in this set

Card 2

Front

Anghyfiawnder

Back

Lle nad oes cydraddoldeb, darpariaeth na chyfle ac mae hawliau dynol yn cael eu hanwybyddu e.e. poenydio oherwydd crefydd

Card 3

Front

Cydraddoldeb

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Hunaniaeth

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Rhagfarn

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »