11.12.822

HideShow resource information
Mesur a Bardd
Canu rhydd, dim cynghanedd ond odl fewnol rhwng yr ail a'r trydydd llinell
1 of 18
"Daeth saith canrif ynghyd yn oerfel Cilmeri"
Awyrgylch oeraidd, tymor oer, marwolaeth Llywelyn ein Llyw olaf, diwrnod rhewllyd
2 of 18
"Dail yn diferu atgofion"
Natur yn gydydeimlo,diferion fel dagrau, coed a dail yn hen, natur yn adlewyrchu teimladau
3 of 18
"Saith canrif o son am orchestion hen oesau"
Atgofion da y gorffenol, wedi treulio saith canrif yn edrych yn hiraethus ar ein gorffenol
4 of 18
"Dydd yn gymylau gwelowon"
Lliw llwyd yn cyfleu tristwch, diflastod, anhapusrwydd, sefyllfa druenus,
5 of 18
"Sefyll ar erchwyn y dibyn"
Bron yn troi'n saeson, perygl o golli ein hiaith a'n hunaniaeth,
6 of 18
"Traed bron ferru'n hunfan"
Ddim yn brwydro yn ol, ildio i'r saes, wedi rhewi, ddim guts i frwydro yn ol,
7 of 18
"o gyfri'r colledion yn dawel"
Colli cymru, drebyn trefn Lloegr, ddim yn brwyro ond aros mewn tawelwch
8 of 18
"Edrych i'r gorwel yn ddistaw"
Cymru heb ymateb, edrych i'r dyfodol tywyll, tawelwch, dim llais
9 of 18
"Distaw ger carreg Cilmeri"
Lle bu farw Llywelyn, hel atgofion, parch,
10 of 18
"A'r awel ar rewi llif Irfon..."
Bron ar ben arnom, diffyg ymdrech i wneud rhywbeth er mwyn amddiffyn ein treftadaeth, ysgafn a digon o bwer i gymrud dros
11 of 18
"..yna bloeddiodd y baban"
llinell ychwynegol, trobwynt, babi wedi deffro Cymru, brwydro am hawliau, sioc, sialens newydd, babi yn symbol o frwydro, amser sydd wedi pasio ers marwolaeth Llywelyn, chwalu distawrwydd,
12 of 18
"Toddi'r gaeafdydd"
Ddim rheew ragor, newid wedi bod,
13 of 18
"Her canrif nesaf"
Sialens newydd
14 of 18
AILADRODD "Saith canrif"
Blynyddoedd sydd wedi pasio ers i Llywelyn marw, er bod 7 canrif wedi mynd heibio mae sefyllfa yr un fath, dim newid, gadael i Lloegr gwneud newidiadau, cofio llywelyn, fel cnul(cloch angladd)
15 of 18
PERSONOLI "Dail yn diferu atgofion
natur yn gydymdeimlo, diferion fel dagrau o grio, coed hen, atgofion, diferion yn cwympo
16 of 18
BERF"Bloeddiodd"
torri tensiwn, deffro cymru a'r cenedl, ymateb try frwydro,
17 of 18
CYFANSODDAIR"gaeafdydd"
oerfel wedi newid, newid wedi bod, dechrau ymateb felly dangos gwelliant
18 of 18

Other cards in this set

Card 2

Front

"Daeth saith canrif ynghyd yn oerfel Cilmeri"

Back

Awyrgylch oeraidd, tymor oer, marwolaeth Llywelyn ein Llyw olaf, diwrnod rhewllyd

Card 3

Front

"Dail yn diferu atgofion"

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

"Saith canrif o son am orchestion hen oesau"

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

"Dydd yn gymylau gwelowon"

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »See all Barddoniaeth- Thema Cymru a Chymreictod resources »