Welsh Celebrity

HideShow resource information
  • Created by: chloe
  • Created on: 12-05-13 14:30

Fy hoff seren o gymru ydy Ioan Gruffudd. Mae ei benblwydd ym mis hydref, hydref chwech. Cafodd e ei eni ym mil naw saith tri. Mae e’n dri deg naw oed. Cafodd e ei eni yng nghaerdydd. Mae e’n byw yn Los Angeles. Aeth e i ysgol gynradd Melyn Gruffyd yng nghaerdydd. Aeth e i ysgol uwchradd Glontaf yng

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »