Treithawd Datblygiad Cymeriad

Treithawd Datblygiad Cymeriad

COFIO: Rhaid ddangos datblygiad bwriad y gymeriad rydych yn archwilio, neu gallwch colli llawer o marciau. Ceisio dechrau pob adran gyda "Y tro yma, mae bwriad Electra/Orestes/Joan/Todd yn yr adran hon wedi datblygu. Yn yr adran hon, ei bwriad yw i ...."

1. Cyd-destun - cyfnod, awdur, perfformaid gwreiddiol, portread

2…

Comments

No comments have yet been made

Similar Drama & Theatre Studies resources:

See all Drama & Theatre Studies resources »See all DA4 - Adran A/B resources »

Treithawd Datblygiad Cymeriad

Treithawd Datblygiad Cymeriad

COFIO: Rhaid ddangos datblygiad bwriad y gymeriad rydych yn archwilio, neu gallwch colli llawer o marciau. Ceisio dechrau pob adran gyda "Y tro yma, mae bwriad Electra/Orestes/Joan/Todd yn yr adran hon wedi datblygu. Yn yr adran hon, ei bwriad yw i ...."

1. Cyd-destun - cyfnod, awdur, perfformaid gwreiddiol, portread

2…

Comments

No comments have yet been made