Peretele celular

HideShow resource information
  • Created by: icamui1
  • Created on: 02-02-15 15:43

Exista la celulele procariotelor (bacterii si algele albastre-verzi), plantelor si ciupercilor

Se formeaza cu participarea membranei plasmatice

Rol

  • asigura pozitia in spatiu a plantelor
  • rezistenta la actiunea unor factori mecanici din mediu
  • invinge forta gravitationala
  • cale importanat de transport : permeabil pt apa si majoritatea…

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Celula resources »