Globalisering 1.4

?

Globalisering 1.4; 'reuzen'-verschillen in Oost-Azië

Demografische uitersten

  • Oost-Azië is een macroregio (China, Japan, Mongolië, Noord- en Zuid-Korea en Taiwan
  • Voor achtergrond en omschrijving; lees blz 37
  • Landlocked: niet gelegen aan oceanen of zeeën
  • *** verder de economische ontwikkeling, des te lager het geboorte- en sterftecijfer

Boeddhisme

  • Boeddhisme overheerst in Oost-Azië
  • Oorsprong in Noord-India -> verspreiding naar Zuid en Oost-Azië vooral door handelaren
  • China: boeddhisme verweven met confucianisme&taoïsme
  • Japan: boeddhisme verweven met shintoïsme
  • Doornemen figuur 1.31&1.32

Gespannen politieke verhoudingen

  • Communisme tegenover

Comments

No comments have yet been made