globalisering 1.1

?

Globalisering 1.1

Indelen op basis van demografische en culturele kenmerken

Regionaliseren

·       Regio: begrensd deel van het aardoppervlak, dat zich door een of meerdere kenmerken onderscheidt van andere regio’s. De grootte van een regio kan afwijken van een macroregio (grote delen van de wereld) tot een gemeente.

·       Regionaliseren: Het indelen van een gebied in regio’s. Een belangrijke grondregel is altijd uit te gaan van hetzelfde kenmerk of dezelfde groep van kenmerken.

·       Voor begrenzing van regio’s heb je zowel een criterium als het meten van het kenmerk nodig (zie laatste bolletje blz 11)

Bevolkingskenmerken

·       Culturele kenmerken

·       Demografische kenmerken

·       Economische kenmerken

·       Politieke kenmerken

Demografische kenmerken

·       Bevolkingsspreiding: wijze waarop de woonplaatsen van de inwoners over een regio zijn verdeeld

·       Bevolkingsdichtheid: het (gemiddelde) aantal inwoners per vierkante kilometer in een regio

·       Bevolkingsgroei: verandering van het totale bevolkingsaantal ten gevolge van geboorte en sterfte (natuurlijke groei) en vestiging en vertrek (sociale groei)

·       Leeftijdsgrafieken-> zie figuur 1.3 blz 12

·       Leeftijdsopbouw: getalsmatige opbouw van

Comments

No comments have yet been made