films and tv programmes

HideShow resource information
  • Created by: chloe
  • Created on: 12-05-13 14:47

Dw i’n mwynhau gwylio Coronation street. Opera Sebon ydy Coronation Street. Dw i’n meddwl bod Cornoation street ar y teledu dydd llun a dydd gwener am hanner awr wedi saith. Mae coronation street ar sianel ITV. Dw i’n hoff iawn o coronation street achos yn fy marn i mae coronation street yn wych. Mae michelle Keegan yn serenu

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »