Cromozomii

?
  • Created by: icamui1
  • Created on: 08-02-15 21:29

= structuri permanente in nucleu ce poarta materia ereditara vizibile doar in timpul diviziunii celulare (prin condensarea cromatinei)

Procariot 

  • o singura macromolecula de ADN
  • un singur cromozom circular alcatuit din ADN puternic condensat - mentinuta cu ajutorul molecule ARN

Eucariot:

  • ADN, proteine, mici cantitati de lipide, ioni de Mg, Ca
  • format din doua cromatide paralele (surori) unite prin centromer (o strangulare…

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Celula resources »