Sistemi nervor qendor (albanian language)

HideShow resource information

Truri

Truri

Truri kontrollon dhe drejton te gjithe veprimtarine e trupit tone.Ai merr informata nga qdo organ dhe ne to dergon urdhera pa nderprere.Ai mbush gjithe hapsiren e kafkes.Ai eshte i perbere nga 5 pjese kryesore:truri i madh,i ndermjetem,i vogel,i mesem dhe palca e zgjatur.Pesha e trurit ne femije te posalindur eshte 400 gr kurse ne te rritur eshte 1400 gr nga te cilat 1200 i perkasin trurit te madh.Deri ne moshen 40 vjecare truri e ruan ate mase,mirepo pas kesaj moshe vdesin nga 1000 neurone cdo dite.

Palca e zgjatur                                                                                                                      Funksioni isaj eshte qe te drejtoje punen e muskujve dhe te rregulloje punen e tyre qe mundsojne frymemarrjen,gelltitjen,kollitjen,etj.                                                                                          Truri i ndermjete                                                                                                                   Eshte i vendosur ndermjet dy hemisferave te trurit te madh.Perbehet nga:talami dhe hipotalami. Ne te gjenden qendrat e rregullimit te disa funksioneve si:temperatura trupore,cikli gjum-zgjim, marrjes se ushqimit etj  Truri i vogel                                                                                                          Ndodhet ne pjesen e pasme te kafkes.Pergjigjet per levizjet e vullnetshme dhe ruajtjen e ekuilibrit te trupit. 

1 of 2

Pjeset e trurit part2

Truri i mesem: gjendet nga mesi i trupit.Luan rol ne rregullimin e levizjeve refleksive dhe mbajtjen e trupit ne pozite te deshiruar.

Truri i madh:pjesa me e madhe e sistemit nervor qendror.Ajo perbehet nga mbi 12 miliarde qeliza nervore dhe dy hemisfera te cilat lidhen ndermjet vete me fije nervore.Ai eshte baze e veprimtarise psikike si:memorja,vetedija,intelegjenca,vullneti,ndjenjat,te folurit,te kuptuarit etj.

Palca kurrizore (medulla spinalis):ura lidheze ndermjet sistemit nervor periferik dhe trurit.Ka gjatesi afer 50cm.Nga ajo dalin 31 cifte nervore.Ajo i udheheq levizjet refleksive.

2 of 2

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Nervous system, hormones and behaviour resources »