Revision 1:A

 • Created by: Meg_Lois
 • Created on: 13-07-18 20:52

YSGRYTHURAU

 • Ymrannodd Bwdhaeth yn wahanol ganghennau yn ystod ei hanes
 • Ar ol dysgu am 45 mlynedd bu farw'r Bwdha yn 80 oed 
 • Cyfeirir at hynny fel paranirvana'r Bwdha
 • Dysgodd ei ddilynwyr ei dysgeidiaeth ar eu cof a'i throsglwyddo ar lafar
 • Erbyn 480 COG cafodd y cyngor cyntaf ei gynnull i gymeradwyo dysgeidiaeth y Bwdha
 • Nod y cyngor hwn oedd cytuno ar un fersiwn awdurdodol o neges y Bwdha 
 • Yn 380 COG cynulliwyd ail gyngor yn Vesali  
 • Roedd hyn i sicrhau fod pob mynach Bwdhaidd yn ufuddhau i'r Vinaya (cod)
 • Yn y cynulliad hwn roedd gwahaniaeth farn ynglyn a beth dysgodd y Bwdha
 • Tyfodd y rhwyg rhwng y cyngor i ddau brif ysgol Bwdhaeth
 • Mahayana - 'Cerbyd Mwyaf' - lledaenodd tua'r Gogledd-orllewin o India, Nepal, China, Japan, Tibet (GLAS)
 • Therevada- 'Ffordd y Tadau' - fwy ceidwadol -tua'r de i mewn i Sri Lanka, Gwlad Thai (OREN)
1 of 1

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Buddhism resources »