random

?

rhifau cysefin

2   3   5   7   11   13   17   19   23   29   31   37   41   43   47   53   59   61   67   71   73   79   83   89   97   101   103   107   109   113   127   131   137   139   149   151   157   163   167   173   179   181   191 

eilrifau arent rhif cysefin except 2

os pwerau yn eilrifau- rhif sgwar yn barod

1 of 7

cilydd

cilydd n yw 1/n       cilydd 1/n yw n

cilydd 2 yw 1/2       cilydd a/b yw b/a

Os rhoi rhif ar ffurf cilydd mae'n troi yn positif

e.e. 5-2 = 1/5

2 of 7

CAMO

cyntaf allanol mewnol olaf

eyebrows eyebrows nose mouth

-- = +

+- = -

3 of 7

arwynebedd o dan graff

torri lan mewn i siapiau 

TRAPESIWM    1/2 x (u + u) x lled

TRIONGL          sail x uchder / 2

PETRYAL          hyd x lled

graff cyflymder-amser = pellter

underestimate- under line      overestimate- over line

4 of 7

Histograms

hyd     amlder    lled    D.A.

lled- gwahaniaeth yn y hyd

DA- rhannu amlder a lled

D.A. = amlder/lled

re-arrange the equation 

y= DA     x= hyd

5 of 7

samplu haenedig

-Sicrhau cynrychiolaeth teg

-mewn cyfrannedd a maint yr haen

pobl o'r wlad/ cyfanswm y pobl x faint gwahodd

gwirio os yw'n adio lan i'r nifer yn y cwestiwn

GORMOD?- y rhif mwyaf__1 yn llai

6 of 7

hapsamplu

-sicrhau siawns hafal o gael ei ddewis

sut mae dewis pa disgyblion i holi?

rhoi rhif i bob digybl- 000 001 002 003 .... 999

7 of 7

Comments

No comments have yet been made

Similar Mathematics resources:

See all Mathematics resources »See all random resources »