Polish Polski A2

Literary topics revision cards for Polish A2 AQA

HideShow resource information
 • Created by: Marta
 • Created on: 26-05-12 19:31

Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika

Reduta Ordona (Mickiewicz)

 • Obrona reduty w 1831 roku
 • na podstawie opowiadania Stefana Garczyńskiego
 • Ordon tak naprawdę nie umarł
 • opis pola walki - niewielkie siły Polaków
 • opis bezweglęgnego cara
 • chwalenie Warszawy która przeciwstawiła się okrutnemu carowi
 • Wysadzenie amunicji przez Ordona jako czyn patriotyczny i bohaterski, największe poświęcenie
 • poeta wyraża nadzieję, że rosyjski carat dobiegnie końca

Śmierć Pułkownika (Mickiewicz)

 • Śmierć Emilii Plater
 • W leśnym domku - wódz partyzantów
 • poświęcenie i ideał wodza
 • symbole - prosty domek i żołnierskie wyposażenie, krzyż
1 of 13

Wierna Rzeka

Wierna Rzeka (Żeromski)

 • Powstanie styczniowe 1863
 • losy powstańca Józefa Odrowąża i Salomei Brynickiej
 • dwór w Niezdołach
 • oparte na prawdziwych wydarzeniach
 • stosunek chłopów do powstania
 • ani miłość, ani zryw narodowy nie mogą się skończyć dobrze; tylko rzeka może pomóc zarówno osaczonemu komisarzowi Rządu Narodowego, jak i zrozpaczonej kobiecie
 • cierpienie spowodowane przez powstanie
2 of 13

Rozdziobią nas kruki i wrony

Rozdziobią nas kruki i wrony (Żeromski)

 • koniec powstania styczniowego
 • na Kielecczyźnie
 • Szymon Winrych - nie poddaje się i walczy do końca
 • ogromne zaangażowanie w powstanie
 • negatywny stosunek chłopa do powstańców - winny brak edukacji
 • naturalizm służący wzocnieniu wymowy utworu
 • wizja upadku Polski
 • ciała rozszarpywane przez kruki - metafora rozbiorów
3 of 13

Nad Niemnem

Nad Niemnem (Orzeszkowa)

 • epopeja narodowa (historyczni bohaterowie, ważne wydarzenia, opisy przyrody, wzniosły język)
 • język ezopowy
 • idee powstania styczniowego
 • obraz społeczeństwa po powstaniu i różnych postaw
 • Benedykt, Anzelm i Andrzejowa bezpośrednio dostknięci przez powstanie
 • Jan obecny przy powstaniu jako dziecko
 • Witold przypominający idee i zapalony patriota
 • "Nawrócona" Justyna - uświadomiła sobie jak ważna jest praca, patriotyzm i znaczenie powstania
 • Rozpieszczony Zygmuś nie identyfikuje się ze swoim narodem
 • konfilkt pokoleń - połączenie romantyzmu powstania i pracy organicznej
 • konflikt warstw społecznych
 • symboliczna Mogiła
 • prastara leganda o Janie i Cecylii jako ważny element dziedzictwa narodowego
4 of 13

Omyłka

Omyłka (Prus)

 • Antoś - dziecko, nie wszystko rozumie
 • różne postaci z różnymi poglądami
 • Kasjer - demagog i obłudnik
 • Matka Polka
 • brat Antosia- student, powstaniec
 • Starzec - bohater, zlekceważony
 • Nauczyciel - bierny
 • Nie należy ufać plotkom
5 of 13

Kamienie na szaniec

Kamienie na szaniec (Kamiński)

 • Rudy, Alek i Zośka
 • przyjaźn i poświęcenie
 • Akcja pod Arsenałem
 • Akcja w Celestynowie
 • Akcja w Sieczychach
 • Szare Szeregi
 • Mały Sabotaż
6 of 13

Syzyfowe Prace

Syzyfowe prace (Żeromski) (dodatkowo)

 • życie Marcina Borowicza
 • dzieje chłopa Andrzeja Radka
 • odważny i świadomy Bernard Zygier
 • nadaremna rusyfikacja
 • opór młodzieży
 • nawiązania do powstań
7 of 13

Moralność Pani Dulskiej

Moralność Pani Dulskiej (Zapolska)

 • pozorna moralność
 • zakłamanie mieszczaństwa
 • niezdolność do protestu mężczyzn
 • skąpstwo, hipokryzja, pazerność, zakłamanie i obłuda Dulskiej
 • dulszczyzna
8 of 13

Tango i Emigranci

Tango (Mrożek)

 • mieszkanie Stomila wynalazcy
 • Artur pełen idei i zapału
 • konflikt pokoleń
 • konflikt między konformizmem, anarchią, entropią a formalizmem
 • miejsce intelektualistów
 • charakter uniwersalny - osoba, która wie lepiej jak świat powinien wyglądać

Emigranci (Mrożek)

 • konflikt między inteligencją a robotnikami
 • inteligent patrzy na robotnika z góry
 • robotnik wyzyskuje inteligenta jak może
 • poniżenie emigrantów
 • pogodzenie w finale
9 of 13

Balladyna

Balladyna (Słowacki)

 • dramat o władzy, etyce i ludzkiej naturze
 • giną: Alina,
 • nie jest możliwe dobre rządzenie, gdy władze zdobyło się w krwawy sposób
 • zło rozprzestrzenia się w człowieku
 • władza domaga się ofiar
 • sprawiedliwość zwycięża
10 of 13

Zemsta i Niemcy

Zemsta (Fredro)

 • prawdziwa historia sporu o zamek
 • komizm
 • karykatura zmierzchu polskiej szlachty
 • uwidacznia ludzkie przywary
 • Nie masz nic tak złego, żeby się na dobre nie przydało.
 • symbolika muru

Niemcy (Kruczkowski)

 • wybór między dobrem i złem
 • obojętność - milczące przyzwolenie?
 • Hoppe ma resztki poczucia dobra
 • Willi jest bezwzględny
 • Ruth nieświadomie wybiera dobro
 • Decyzja Ruth jest zła dla jej rodziny - problem wielu Niemców
11 of 13

Popiół i diament

Popiół i diament

 • walka powstańców z komunistami
 • bezsens zabijania w chwili zakończenia wojny
 • płonące kieliszki symbolizują stracone wojenne pokolenie
 • polonez jako symbol podążenia za komunizmem
 • co jest ceną władzy i kto ją płaci?
 • honor a dylematy moralne
 • hamletyzm Maćka Chełmińskiego
 • Każdy z nas szuka diamentu – nadziei, a często zamiast tego znajduje tylko popiół – rozczarowanie i śmierć.
12 of 13

Człowiek z marmuru

Człowiek z marmuru

 • Agnieszka szuka Mateusza Birkuta
 • porównanie lat 50-tych i 70-tych
 • niesprawiedliwość systemu
 • duża infrastruktura dla wszystkich, mieszkania-baraki
 • trudności w dotarciu do informacji w prl-u
 • twórca w prl-u musi iść na kompromisy i półprawdę

Inne filmy Wajdy:

 • Kanał
 • Człowiek z żelaza
 • Tatarak
 • Katyń
 • Pan Tadeusz
 • Zemsta
13 of 13

Comments

No comments have yet been made

Similar Polish resources:

See all Polish resources »