Kongresi i Vjenes / Congress of Vienna -Albanian Language

HideShow resource information

Kongresi i Vjenes

Kongresi i Vjenes ishte nje kongres i cili filloi pergatitjet ne nentor te vitit 1814 dhe i perfundoi ato ne qershor te vitit 1815.Ky kongres u mbajt pas mposhtjes te Napoleon Bonapartes dhe kishte per qellim qe te qrrenjoste idete liberale dhe te krijohej nje paqe e qendrueshme mes shteteve fituese.Shtetet te cilat morren pjese ne kete kongres ishin Anglia,Rusia,Prusia dhe Austria. Pasi qe Tafjnoio(idk) ju propozoi parimin e legjitimitetit dhe i bindi perfaqesuesit e kongresit,ata moren vendim qe ta fusnin ne fuqi kete parim i cilli thoshte se te gjitha familjet e vjetra mbreterore duhet te kthehen ne fron.Vendime tjera te cilat u morren ne kete kongres ishin crrenjosja e ideve liberale,ndarja e botes ne interes te fuqive fituese si dhe paqe e qendrueshme mes ketyre shteteve.Poashtu ne kete kongres u formua 'Aleanca e shenjte' ku u formua nje marrveshje qe nese njeri nga shtetet pjesmarres sulmohet nga nje shtet tjeter,te gjitha shtetet tjera pjesemarrese te aleances duhet ti ndihmojne ne ndonje menyre,por me se shpeshti te qojne ushtri.Kjo Aleance ishte e forte per 5 vjet mirepo me pas u filluan te shihen shenjat e para te renjes.

-Nje nder kryengritjet me te sukseshme ishte ajo e Greqise kunder pushtimit te Turqise.Pas nente vitesh kryengritje,Greqia fitoi pavarsine dhe u clirua nga Perandoria Osmane pergjithmone. (1820-1829)

1 of 1

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Congress of Vienna resources »